Co všechno letošní Primátorky Skupiny ČEZ nabídnou?

30.4.2015

Jiří Poláček s Mirkou Knapkovou (Foto Zdeněk Paroulek)Jiří Poláček s Mirkou Knapkovou (Foto Zdeněk Paroulek)
Jiří Poláček s Mirkou Knapkovou (Foto Zdeněk Paroulek)

Ředitelem závodů 102. ročníku Primátorek Skupiny ČEZ je předseda Veslařského klubu Slavia Praha Jiří Poláček. Právě na Slavii totiž přišla ve spolupráci s dalšími čtyřmi pražskými kluby řada.

Jak probíhá letošní příprava?

Naprosto standardně. Musím poznamenat, že letos jsem ředitelem Primátorek již pošesté – od roku 1990. Zvlášť důležitá se po několika letech ukázala spolupráce s agenturou RAUL, která výrazně ulehčuje práci hlavnímu technickému pořadateli, tj. letos našemu klubu, a to především v oblasti sponzorského zajištění, reklamy a marketingu. Máme již potvrzenu tradiční spoluúčast Magistrátu hl. m. Prahy a záštitu primátorky, což považuji za zvlášť důležité proto, že na pražském magistrátu došlo po volbách k velké výměně.

Proč je pro veslařský klub taková čest Primátorky pořádat?

Primátorky byly již dávno ve své dlouhé historii jednou z nejvýznamnějších sportovních událostí v rámci hlavního města. Sportovní hodnota regaty byla již před druhou světovou válkou a během ní spojována i s mimořádnou příležitostí společenského charakteru, kterou nechtěly propásnout ani mnohé osobnosti kulturního, politického a sportovního života. Primátorky se proto staly právem mimořádným sportovně-společenským fenoménem. Pro každý klub je pořádání Primátorek obrovskou prestižní záležitostí, tedy i pro klub VK Slavia, v jehož posádkách se v mnoha generacích vystřídaly vynikající osobnosti českého veslování.

Čím by právě letos mohly být Primátorky atraktivní pro diváky?

Zatím se přes řadu pokusů příliš nedaří získávat atraktivní zahraniční posádky do hlavních závodů. Zájem by v Evropě byl, ale termínová listina je příliš nabitá. Přesto však bude velmi zajímavé sledovat především v pátek 5. června odpoledne vložený závod univerzitních osem, protože už několik zahraničních posádek projevilo o start zájem. Na pátek večer se připravuje ukázkový závod veslic pro příbřežní veslování, což bude pro diváky jistě velmi přitažlivé. Na zapůjčených stabilních a odolných mořských lodích si budou moci k veslování přičichnout i zástupci sponzorů a další zájemci. Při finálovém bloku v neděli 7. června bude pro diváky v cílovišti opět fungovat velkoplošná obrazovka, která přiblíží průběh závodu v celé délce, což závod zatraktivní. Česká televize bude hlavní část programu přenášet v přímém přenosu, doplněným záznamem.

Jak oslavíte letošní 130. výročí založení Veslařského klubu Slavia?

Přesný termín založení klubu VK Slavia se váže ke dni 17. října 1885. Z praktických důvodů jsme zvolili termín oslav již na odpoledne po Primátorkách, kdy se každoročně méně okázale, ale stejně scházíme. Na slavnostní shromáždění budou pozváni významní slávisté všech generací, přátelé z ostatních klubů a další hosté. Poslední desetiletí bylo pro náš klub díky světovým úspěchům Mirky Knapkové, vynikajícím výsledkům sester Antošových a dalších závodníků nejúspěšnějším obdobím v celé historii. Obrovským renomé pro VK Slavia je funkcionářská kariéra našeho odchovance Jirky Kejvala, který po dlouhém úspěšném působení ve funkci předsedy ČVS stanul v roce 2012 v čele celého českého sportu jako předseda ČOV. U příležitosti 130. výročí klubu vydáme dodatek k velmi kvalitní ročence z roku 2005 a pamětní odznaky. Připravujeme také ocenění několika osob zasloužilými a čestnými členy klubu, zkrátka počítáme s důstojným připomenutím tohoto výročí.

Pokud by se vám jako předsedovi Slavie mělo splnit přání, ve kterých kategoriích by se na letošních Primátorkách mohly slávistické posádky vytáhnout a třeba i zvítězit?

Jsem přesvědčen, že VK Slavia již tradičně uspěje ve svých silných disciplinách, což jsou skify a osmy žen a závody masters. Samozřejmě mým snem je, aby slávistická osma byla první, která po desítky let trvající hegemonii osem mužů z Dukly Praha tuto hegemonii prorazí. To se mi zdá zatím spíše zbožné přání, ale uvidíme…Budu samozřejmě moc rád i za jakékoliv výraznější úspěchy slávistů v mládežnických kategoriích. Závěrem bych chtěl ještě sdělit, že pro mne jako pro celoživotního slávistu je obrovská čest být předsedou historicky mimořádně úspěšného klubu v období, kdy naši závodníci dosáhli největších úspěchů – včetně olympijského vítězství.

(Zdroj Primatorky.cz)

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Co všechno letošní Primátorky Skupiny ČEZ nabídnou?