Možnost zaslat podněty do Olympijského zpravodaje

7.11.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

připravujeme další vydání nového Olympijského zpravodaje. Oběžník se snažíme plnit zajímavým obsahem a prezentovat Vaši práci. 

Zasílejte proto prosím podněty, příspěvky či důležité termíny týkající se Vaší oblasti na e-mailovou adresu  (formát MS Word). 

Zajímají nás především informace o Vašich akcích se zapojením sportovců nebo výzvy k zapojení do některé z Vašich akcí, které mohou zaujmout i ostatní sportovní svazy. 

O zařazení do zpravodaje rozhoduje redakce. Stylistickou úpravu, jazykovou korekturu i grafickou úpravu zajistíme.

 

Uzávěrka pro příjem příspěvků je ve středu 15. listopadu 2017.

(Předchozí čísla zpravodaje najdete zde.)

 

V případě dotazů jsme Vám k dispozici.

S přáním úspěšného dne

 

Tiskové oddělení / Press Office

Český olympijský výbor / Czech Olympic Committee

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Možnost zaslat podněty do Olympijského zpravodaje