Předsednictvo ČVS

  • Předseda ČVS Dušan Macháček – e-mail:
  • Místopředseda pro ekonomiku Petr Hlídek – e-mail:
  • Místopředseda pro sport Václav Chalupa – e-mail: 
  • Kooptovaný místopředseda pro oblast Vltava Petr Šveňha – e-mail:  
  • Místopředseda pro oblast Labe Zdeněk Pecka – e-mail:
  • Místopředseda pro oblast Morava Martin Polášek – e-mail: