Program III. - Všeobecná sportovní činnost

Obsahové zaměření:

 

1. Oblast volnočasového, školního a univerzitního sportu

  Pravidelnou sportovní činnost žáků školních a univerzitních sportovních klubů ve

 věkové kategorii 6 – 26 let, včetně soutěží republikového charakteru a projektů Center

 sportu na školách, mezinárodní soutěže žáků a studentů škol sdružených ve sportovních

 mezinárodních školských a studentských organizacích pořádaných v ČR a na českou

 účast v zahraničí.

 

Významné sportovní akce (dále jen „VSA“) - podpora volnočasového sportu, která je

 zaměřena pouze na podporu pořádání mezinárodní akce v ČR nebo na podporu české

 účasti na zahraničních akcích. Jedná se o podporu celostátního charakteru.

 Poznámka: Nejedná se o podporu sportovní činnosti sportovních svazů, či sportovních

organizací, ani TJ/SK.

 

2. Oblast zdravotně postižených sportovců - ZPS

Podpora je určena na činnost sportů s druhem zdravotního postižení: sluchově, mentálně,

spasticky, tělesně, zrakově a vnitřně s účelovým vymezením na:

  Zapojení mládeže a dospělých do pravidelné sportovní činnosti ZPS,

  Pořádání mezinárodních soutěží ZPS v ČR a účast na mezinárodních soutěží ZPS, bez

duplicitní podpory s Programem I.

 Podpora VSA pro oblast ZPS se uskutečňuje pouze prostřednictvím Programu III.

Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Dotace a dary > 2014 > Žádosti o dotace na rok 2014 > Program III. - Všeobecná sportovní činnost

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne


 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352