Stanovy

 
Stanovy ČVS - platné do dubna 2008

1. Článek - Základní ustanovení
2. Článek - Poslání a úkoly
3. Článek - Členství
4. Článek - Orgány ČVS
5. Článek - Valná hromada ČSV
6. Článek - Předsednictvo
7. Článek - Kontrolní komise
8. Článek - Generální sekretář
9. Článek - Ustanovení o volbách
10.Článek - Majetek a hospodaření
11.Článek - Závěrečné ustanovení více