Informace z květnového jednání Předsednictva ČVS (4. 5. 2021)

5.10.2021

Předsednictvo ČVS schválilo:

 • Jednací řád a pravidla jednání P-ČVS navržené O. Šebkem (bod č. 2).
 • Předsednictvo Českého veslařského svazu na základě bodu 3 článku VII. Stanov spolku Český veslařský svaz – halové veslování, pobočný spolek zvolilo předsedou spolku Český veslařský svaz – halové veslování, pobočný spolek (IČ 07576790) pana Tomáše Tkáče.
 • Seznam položek pro případnou žádost o strojní investici (která by mohla být vypsána NSA), kterou předložil J.Johánek. Seznam byl rozšířen na základě rozhodnutí P-ČVS o dvojskif pro handicapované veslaře a 3 katamarany pro oblasti. P-ČVS pověřuje J. Johánka zadáním veřejné soutěže na dodání veslařských lodí.
 • Zatím ponechat zatím původní termíny oblastních mistrovství. Termínová listina zůstává v platnosti. Pokud nebudou oblastní mistrovství povolena, budou zrušena a MČR bude konáno bez omezení startujících. Pokud nebude povoleno ubytování a bude možno oblastní mistrovství uspořádat, bude mistrovství nepostupové. Situace bude průběžně sledována a bude dojednán další postup dle vývoje pandemických opatření. Případnou žádost o povolení všech oblastních mistrovství bude podávat ČVS.
 • Předsednictvo ČVS souhlasí s tím, aby Ing. Dušan Macháček do období po skončení MS 2022 nadále vykonával pozici Předsedy organizačního výboru a pozici Předsedy NOC-VS – v souladu s podkladem k bodu jednání P-ČVS č. 9.
 • Nominaci O. Šebka do výboru NOC-VS.
 • Předsednictvo ČVS pověřuje ředitele Sportcentra Račice k uzavření smluvního vztahu týkajícího se zařazení živého vysílání z Labe Arény do pořadu Panorama – v souladu s podkladem k bodu jednání P-ČVS č. 12.
 • Zřízení pozice Tajemníka předsedy ČVS – v souladu s podkladem k bodu jednání P-ČVS č. 12.

Předsednictvo ČVS bere na vědomí:

 • Nákup materiálu komise rozhodčích – 6 ks megafon Blue Ocean komplet set 6 samostatných náhradních baterií v souhrnné ceně 65.000,- Kč. Vše je v souladu se schváleným rozpočtem ČVS.
 • Zprávu komise rozhodčích.
 • Delegace rozhodčích na regaty v roce 2021 předloženou J. Havlíčkem.
 • Informaci P. Šveňhy o jednání na MD ČR ve věci rozšíření úseků na Vltavě pro plavbu ve výtlaku.
 • Informaci O. Šebka o budoucí spolupráci s D. Macháčkem.
 • Informaci J. Johánka o plnění pojistné události ve věci havarovaného vleku z 20. 1. 2020.
 • Informaci Z. Žaby jednání s M. Vorlem o akci „1.veslařský plážový sprint Most“.
 • Informaci O. Šebka o reakci na snahu některých klubů uspořádat regaty. P-ČVS bude žádat MZ ČR prostřednictvím NSA povolení pouze o akce pro reprezentaci. Kluby musí ještě počkat na rozvolnění covidových podmínek MZ ČR
 • Shrnutí R. Vondráka názorů klubů a trenérů k případnému posunutí termínů MČR.
 • Informaci J. Havlíčka o jednání komise rozhodčích.
 • Informaci M. Kurfirsta ze Sportcentra Račice a NOC VS.
 • Informaci M. Kurfirsta o jednání s těžaři ve věci opatření proti poklesu vody.
 • Informaci M. Kurfirsta o připravovaném tréninkovém centru mládeže ve Štětí.
 • Informaci M. Kurfirsta o připravovaném projektu Imunitního centra.
 • Informaci J. Makovičky I. kole SP v Záhřebu.
 • Informaci J. Makovičky přípravě posádek a uvažované nominaci na I. kolo SP v Lucernu.
 • Informaci J. Makovičky přípravě posádek a uvažované nominaci na OH dokvalifikaci v Lucernu.
 • Informaci J. Makovičky o uvažované nominaci posádek na MS U23.
 • Informaci V. Kučery prvním testování na vodě a plánovaných KZ 

Další P-ČVS proběhne 25. 5. 2021 od 15:00  on-line, pokud nebude rozhodnuto jinak.

Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Informace z jednání předsednictva ČVS > 2021 > Informace z květnového jednání Předsednictva ČVS (4. 5. 2021)

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne           

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

 • +420 233 313 352