Informace z červnového jednání předsednictva ČVS (8. 6. 2021)

7.10.2021

Předsednictvo ČVS schválilo:

 • Aktualizovanou verzi rozpočtu, ve které byly provedeny pouze interní přesuny v položkách reprezentace senioři a reprezentace mládež dle aktualizovaných požadavků UT a UTM. Dále byla posílena položka marketing a to za účelem podpory PR a propagace MS U23. Celkově rozpočet plánuje kladný výsledek 163 tis. Kč.
 • Záměru zřízení VIP zázemí v rámci MS U23.
 • Návrh nominace posádek a realizačního týmu na OH předložený J. Makovičkou.
 • Princip povinnosti posádek B startujících na závodech CEFTA na vlastní náklady, aby využily společného ubytování celého týmu.
 • Ustanovení pracovní skupiny, která zpracuje záměr vybudovat 3 regionální univerzitní veslařská centra a představí jej předsednictvu. Pracovní skupina bude ve složení: O. Šebek, J. Makovička, V. Kučera, P. Škvor, T. Macas, J. Lukš. P. Panuška, J. Johánek.
 • Záměr vytvoření uceleného oficiálního dokumentu, který bude obsahovat prioritní posádky, nominační kritéria, tréninkové ukazatele, vazby na jednotlivá resortní centra na období následujícího olympijského cyklu a jmenovalo pracovní skupinu ve složení: O. Šebek, J. Makovička, V. Kučera, P. Panuška, J. Johánek, J. Navrátil, J. Lukš.
 • Směrnici o pravidlech využití symbolů reprezentace (dresy a vesla). Předsednictvo odsouhlasilo tento záměr a pověřilo O. Šebka a J. Johánka k legislativní úpravě navrženého záměru. V této souvislosti proběhla diskuse o možnosti výroby veřejně dostupné „fan“ kolekci s možností nákupu na e-shopu ČVS.
 • Nominaci delegáta na jednání pléna ČOV 29. 6. 2021. Předsednictvo nominovalo O. Šebka.
 • Nominaci delegáta na jednání valné hromady ČUS 23. 6. 2021 Předsednictvo nominovalo O. Šebka.
 • Nominaci delegáta na jednání Českého paralympijského výboru 30. 6. 2021 Předsednictvo nominovalo J. Johánka.

Předsednictvo ČVS bere na vědomí:

 • Informaci J. Johánka o průběhu oblastních přeborů a poděkoval pořadatelům za bezproblémový průběh. Zároveň upozornil na enormní nápor na registrační oddělení v závěru možnosti podání registrací. V souladu se směrnicí byly účtovány i navýšené poplatky.
 • Informaci J. Johánka o velké části agendy sekretariátu, kterou tvoří administrativa spojená s umožněním startu reprezentací mimo EU, které vyžaduje NSA a ministerstvo zahraničí.
 • Informaci J. Johánka o návrhu prověřit možnosti zapůjčení trenažérů klubům na mistrovství ČR družstev a to vždy 1 trenažér/ 1 klub – bezplatná zápůjčka. Výběr jednotlivých trenažérů bude určen losem.
 • Informaci J. Johánka o vzniku nového klubu VK Slezská Harta. Včetně informací o dosavadní činnosti klubu. Předsednictvo odsouhlasilo přijetí tohoto zapsaného spolku jako „dalšího člena ČVS“.
 • Informaci J. Johánka o obdržení žádosti o přijetí Veslařského klubu Univerzity Karlovy do ČVS. Předsednictvo si na svém dalším jednání vyžádá informace o tomto klubu.
 • Informaci J. Johánka o zastropování dotace NSA- movité věci na částku 6,5mil. Plánované investice budou poníženy o částku 1,5mil. Z původně odsouhlasených položek byly vyřazeny tyto položky:

1 ks skif Empacher X11
1 ks vodní skútr
1 ks dvouosý přívěs s plachtou
2 ks nájezdové plato pro vodní skútr

 • Informaci O. Šebka o záměru vytvoření pracovní skupiny, která sestaví obchodní a marketingovou strategii ČVS s ohledem na současné legislativní možnosti a obchodní potenciál. Předsednictvo odsouhlasilo složení komise ve složení: O. Šebek, P. Hlídek, M. Polášek, M. Kurfirst, M. Součková, J. Johánek. Tato komise v září předloží předsednictvu návrh marketingové a obchodní strategie.
 • Informaci O. Šebka o konání valné hromady NOC a Sportcentrum Račice a.s.
 • Informaci O. Šebka a M. Kurfirsta o jednáních se společností Cemex, o možných opatřeních vedoucích ke zvýšení vodní hladiny v Račicích. O. Šebek potvrdil zvolení své osoby do výboru NOC VS a Kláry Janákové do kontrolní komise NOC VS.
 • Informaci O. Šebka a M. Kurfirsta o přípravách MS U23, problematická je účast týmu s rizikovou situací covid- Peru a JAR. V tuto chvíli přihlášeno více než 1000 závodníků ze 40 zemí.
 • Informaci O. Šebka o záměru zřízení VIP zázemí v rámci MS U23 s plánem sobotní účasti představitelů českého veslařského hnutí (předsedové klubů, předsedové komisí) a nedělní účasti představitelů vlády ČR, střešních sportovních institucí, municipality a stávajících i potencionálních obchodních partnerů.
 • Informaci J. Johánka o přípravách valné hromady. Z důvodu epidemiologické situace je nutné vyžadovat účast pouze jednoho zástupce za každý klub. Materiály budou klubům zaslány v pátek 11. 6. 2021 formou odkazu na úložiště.
 • Informaci R. Vondráka o přípravě konání MČR žactva a dorostu 18.-20. 6. 2021.
 • Informaci R. Vondráka o přípravě konání MČR juniorů a seniorů 25.-27. 6. 2021.
 • Zhodnocení J. Makovičky výkonů jednotlivých posádek na 3. kole SP a zdůvodnil neúčast posádek nominovaných na OH.
 • Zhodnocení J. Makovičky kontrolních závodů kategorie U23 a předložil návrh nominace.
 • Informaci J. Makovičky o návrhu na obsazení posádek na MS v Šanghaji. Předpokládaný start posádek 2xM, 2xŽ, 4xM, 2-Ž, 2xMLV (1xMLV) a v průběhu srpna bude uspořádán nominační závod, ze kterého se případně donominuje nejlepší posádka mužů a žen, prokáže-li odpovídající výkonnost vůči tabulkovým časům. Účast posádek, které budou startovat na OH je vázána na jejich aktuální formu a zdravotní stav.
 • Informaci V. Kučery přípravě juniorského týmu na akce MSJ, Coupe de la Jeunesse a dorosteneckého týmu na závody CEFTA.
 • Informaci V. Kučery o záměru rozšíření vstupních podmínek do SCM o všeobecné kondiční testy. Bude projednáno na setkání mládežnických trenérů v rámci MČR.
 • Informaci J. Kejvala o situaci ČOV a přípravách na OH Peking. Upozornil na striktní epidemiologická opatření v Číně a inicioval dotaz na predikci reálného konání MS v Šanghaji v roce 2021. Dále proběhla diskuse na téma NOC VS a hladina vody v kanále. J. Kejval upozornil členy předsednictva na předpokládaný pokles finančních prostředků do spotu s ohledem na rozpočtové restrikce schválené vládou.
 • Informaci O. Šebka o záměru vybudovat 3 regionální univerzitní veslařská centra, ve kterých budou zajištěny podmínky k tréninku zajišťující rozvoj závodníků v kategorii U23 a zároveň bude umožněno plnohodnotné univerzitní studium.
 • Informaci O. Šebka o záměru vytvoření uceleného oficiálního dokumentu, který bude obsahovat prioritní posádky, nominační kritéria, tréninkové ukazatele, vazby na jednotlivá resortní centra na období následujícího olympijského cyklu a navrhl utvoření pracovní skupiny, která s materiálem seznámí trenérskou radu a v září 2021 ho předloží předsednictvu ke schválení tak, aby mohl začít bezodkladně platit.

Další P-ČVS proběhne 26. 6. 2021 od 9:00  v Račicích.  

Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Informace z jednání předsednictva ČVS > 2021 > Informace z červnového jednání předsednictva ČVS (8. 6. 2021)

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne           

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

 • +420 233 313 352