Labe aréna Račice připravuje obnovu vodního systému Roudnického meandru. Zapojí se i společnost CEMEX Czech Republic.

3.2.2023

Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s. a CEMEX uzavřely dohodu, která otevírá dveře spolupráci na obnově hydrického systému Roudnického meandru, který se nachází na úseku řeky Labe mezi Štětím a Roudnicí nad Labem a spadají do něj i obce Račice, Záluží, Kozlovice, Dobříň a Předonín.

„Labe arénu Račice, náš unikátní areál vodních sportů, dlouhodobě trápí výrazný pokles vodní hladiny. V poslední době až do míry, která ohrožuje možnost pořádání závodů i tréninků. Kanál není napájen vodou z nedalekého Labe, ale jsme zcela závislí na srážkách a zdrojích podzemních vod. Hladina kanálu je asi o 4 metry výše než hladina řeky. Pokud je přítok spodních vod malý, tak nám voda odteče do Labe a zbytek se odpaří. Problematikou poklesu hladiny vod se zabýváme intenzivně již od roku 2014, kdy jsme aktivně vstoupili do řešení podoby území v okolí veslařského a kanoistického kanálu s cílem udržet vodu v krajině, a udržet tak funkční veslařský kanál. Uzavření dohody se společností CEMEX vnímám jako jeden z klíčových kroků,” říká Dušan Macháček, předseda Národního olympijského centra vodních sportů.

Michal Kurfirst, ředitel Labe arény, dodává: „Od roku 2014 už uběhlo 8 let a za tu dobu jsme pochopili klíčové příčiny negativních trendů v hladinách zdejších vod. Společně s hydrogeology jsme postupně identifikovali potřebný soubor technických opatření, které trend poklesu hladin zdejších otevřených vodních ploch obrátí na trend pozitivní. Dobrou zprávou je, že už relativně přesně víme, co je potřeba udělat, horší zprávou je, že se bude jednat o dlouhodobé projekty a výsledky bude možné sledovat spíše v pětiletkách než každoročně.”

Po bok Labe arény, která na uvedené problematice pracuje dlouhodobě, se postavila i skupina CEMEX. Obě strany se mimo jiné dohodly, že budou spolupracovat na řešení dlouhodobě únosného poměru mezi suchou rekultivací a hydrickou rekultivací (vodními plochami) v dobývacím prostoru Dobříň a to tak, aby finální stav území podporoval dlouhodobou udržitelnost a ekologickou stabilitu.

„V každé těžební lokalitě skupiny CEMEX je naším cílem udržitelná výroba a aktuální i budoucí stabilita přírodního prostředí. Často vytváříme takové prostředí, které místním podmínkám a komunitám umožňuje další přírodní i společenský rozvoj. Stejně tak tomu je v Račicích.Velice nás těší, že i zde můžeme spolupracovat na řešení problematiky Roudnického meandru a přispět k zachráně tohoto významného areálu vodních sportů v České republice,” říká Luboš Merunka, ředitel divize Materiály, CEMEX.

-red-

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Labe aréna Račice připravuje obnovu vodního systému Roudnického meandru. Zapojí se i společnost CEMEX Czech Republic.

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne           

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352