Měření efektivity tréninku

 

(Testování družstva veslařů ve vaší loděnici)

V centrech pro testování reprezentačního družstva jsou elitní sportovci hodnoceni při použití velmi nákladných přístrojů pro měření kyslíkové spotřeby, je zjišťována koncentrace laktátu v krvi…Hlavním důvodem je monitorování efektivity tréninkového procesu systematickým způsobem v pravidelném časovém intervalu. Můžeme provést podobné sledování ve veslařském klubu, aniž použijeme drahé laboratorní vyšetření ? Ano, jestliže vlastníte veslařský trenažér C II a snímač tepové frekvence. Níže popsaný test vytvořil v roce 1989 Dr. Fred Hagerman, který se podílel na fyziologickém vyšetřování amerických veslařů více jak 30 let.

Stanovení stupňů zátěže testu

První fáze - stanovení stupňů zátěže testu - je poměrně jednoduchá. Jestliže máte k dispozici výsledek posledního testu na trenažéru na 2000 m, je nutné znát také hodnotu průměrného výkonu ve wattech během tohoto testu, kterou vyčteme z údajů na displeji trenažéru. Pokud víme pouze dosažený čas, je možné průměrný výkon vypočítat: 1) Převeďte dosažený čas na 2000 m na sekundy, touto hodnotou vydělte 2000 a získáte průměrnou rychlost v m/s. 2) Nyní povýšíte tento údaj na třetí. 3) Získané číslo vynásobte číslem 2,75. Zde je příklad:

1. Řekněme, že dosažený čas na 2000 m je 7 minut. To je 420 s. 2000/420 znamená průměrnou rychlost 4,76 m/s.
2. 4,76 na třetí je 107,85.
3. 107,85 x 2,75 se rovná 296,6 wattů.

K výpočtu průměrného výkonu z dosažené rychlosti můžeme použít i poměrně složitější rovnici, používanou v firmou C II, ale získáme téměř identické výsledky. Fyzikální zákony za těmito rovnicemi dávají do vztahu výkon a rychlost při veslování, pro nás je však důležité, že konečný výkon je prakticky lineárně závislý na fyziologické intenzitě pohybu. Pokud provádíte test na 2000 m je vhodné použít též snímač tepové frekvence - sporttester - získáte tak údaje o maximální tepové frekvenci sportovce při veslování.

Máme tedy stanovenou hodnotu průměrného výkonu ve wattech při testu na 2000 m. Stanovíme tři stupně zatížení : 60, 70 a 80 % z hodnoty průměrného výkonu. V našem příkladu 60, 70 a 80% z 296,6 W je 178, 208 a 237 W.

Provedení testu

Se snímačem tepové frekvence veslujte na trenažéru tři po sobě následující pětiminutové úseky - bez přestávky. První úsek s průměrným výkonem na 60%, druhý na 70 % a poslední úsek na úrovni 80%. Monitorujte výkon během testu a dodržujte jeho hodnotu co možná nejblíže stanoveným intenzitám, bez velkého zrychlení či zpomalení v poslední minutě! Na konci každého stupně zaznamenejte tepovou frekvenci. Nyní máte údaje o hodnotách tepové frekvence na třech stupních intenzity zatížení, stanovené na základě maximálního výkonu.

Jak využijeme tyto informace?

Hodnoty výkonu na úrovni 60 % - 80 % představují zónu intenzity zatížení, ve kterém sportovec provádí aerobní trénink, tak aby zvyšoval kyslíkovou spotřebu. U mladých sportovců znamená trénink na hranici 60 % výkonu z 2 km obvykle tepovou odezvu 120 - 140 tepů/ min. Tréninkové úsilí na 70 % způsobí nárůst tepové frekvence na 140 - 160 tepů/ min. Zatížení na 80 % přinese tepovou odezvu 160 - 180 tepů/ min. Nezapomeňte, že tyto hodnoty platí u atletů, kteří mají maximální tepovou frekvenci 185 - 195 tepů/ min., ( věk přibližně 25 let ). Měli by jste tedy znát maximální tepovou frekvenci svých svěřenců a jednotlivá pásma zatížení stanovit procentuelně tak, jak je uvedeno.

Jestliže jste dobře trénován, 80 % z výkonu na 2 km je velmi blízko hranice anaerobního prahu. Vycházíme - li z tohoto předpokladu, jste schopni na této úrovni absolvovat zatížení v délce 20 minut a více.

Nový test na 2 km provádějte pravidelně po dokončení jednotlivých tréninkových cyklů. Periodicky, ( přibližně každý měsíc ), provádějte uvedený patnáctiminutový test a na základě výsledků můžete posoudit účinek vašeho tréninkového programu na sportovce. Jestliže děláte pokrok, budete pozorovat snižování tepové frekvence na stanovených hranicích zatížení během přípravné sezóny. Dr. Hagerman sledoval 40 elitních veslařů během olympijského roku a snížení tepové frekvence v období prosinec - srpen činilo v průměru 25 tepů/ min.

Ze zahraničních materiálů připravil Přemysl Panuška

Český veslařský svaz (ČVS) > Trénink > Měření efektivity tréninku

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne           

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352