Metodické pokyny k vedení tréninkové dokumentace

Metodické pokyny k vedení tréninkové dokumentace

 

Jednou z podstatných činností zabezpečení sportovní přípravy sportovců zařazených v systému SCM je pravidelné vedení a vyhodnocování tréninkové dokumentace.

1. Tréninková dokumentace vedoucího trenéra SCM v klubu

Vedoucí trenér SCM v klubu si vede následující tréninkovou dokumentaci - týdenní tréninkové plány, stanovení pásem intenzity zatížení u jednotlivých sportovců, plán objemů zatížení v jednotlivých pásmech intenzity, evidence docházky, záznam plnění tréninkových objemů u všech zařazených sportovců a stanovení výkonnostních cílů.

2. Tréninková dokumentace závodníka zařazeného do SCM

Tréninková dokumentace je evidována v on-line tréninkovém deníku Mytreneek (http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/mytreneek) ve všech uvedených tréninkových ukazatelích (viz legenda)

3. Sledování účinnosti tréninkového procesu

Vedoucí trenér SCM sleduje a eviduje zdravotní stav a účinnost tréninkového procesu pomocí lékařských vyšetření a testovacích baterií:

Test speciální veslařské výkonnosti

- 2 x ročně (únor, listopad) test na zjištění úrovně ANP

- 2 x ročně (listopad, březen) test 6000 m na veslařském trenažéru

- 1 x ročně (únor) test 2000 m na veslařském trenažéru.

Zdravotní prohlídky
- 1x ročně (leden) tělovýchovná zdravotní prohlídka

4. Rozpočet a plán akcí

Součástí tréninkové dokumentace vedoucího trenéra SCM v klubu je i plán sportovních akcí členů SCM a návrh rozpočtu na činnost SCM.

5. Kontrola tréninkové evidence

1. pravidelné plnění tréninkové evidence

  1. pravidelné plnění povinných polí (prvních 6 polí), zbytek polí je dobrovolný

2. kontrola tréninkové evidence

  1. kontrolu tréninkové evidence provádí vedoucí trenér SCM v klubu a ÚTM
  2. kontrola probíhá každou neděli počínaje 13.2.2011

3. sankce za neplnění tréninkové evidence

  1. v případě, že člen SCM nebude pravidelně vyplňovat tréninkovou evidenci a při kontrole se zjistí nedostatky, je ÚTM  oprávněn pozastavit členovi SCM dotaci na činnost na daný měsíc a trenérovi zodpovědnému za dané SCM odebrat část financí jdoucí na mzdu trenéra (5208,- Kč)
Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Dokumenty > Metodické pokyny k vedení tréninkové dokumentace

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352