Novela zákoníku práce - čerpání dovolené na práci s dětmi a mládeží

24.8.2021

Poslední novela zákoníku práce, zák č. 285/2020 Sb. mimo jiné přinesla i změny v poskytování pracovního volna souvisejícího s akcemi pro děti a mládež.

Do zákoníku práce bylo zapracováno nové ustanovení § 203a, dle něhož mají v některých případech zaměstnanci s účinností od 01.01.2021 nárok na náhradu mzdy za v něm stanovených podmínek.

Za pracovní volno, které náleží za podmínek uvedených v § 203 odst.2 písm. h) nově přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou, která splňuje tyto podmínky: 

                        a) zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let 

                        b) práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností

a to nejvýše za 1 týden v kalendářním roce.

Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat.

Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu. Úhradu poskytuje na žádost okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele.

Zaměstnavatel musí doložit poskytnutí náhrady mzdy a splnění podmínek pro její poskytnutí.

Předsednictvo Českého veslařského svazu vítá tuto příležitost.

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Novela zákoníku práce - čerpání dovolené na práci s dětmi a mládeží

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne          

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352