Ondřej Synek představil koncepci řízení veslařské reprezentace

30.10.2021

Soubor:
koncepce_22.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
634kB
Soubor:
testy_repre_sena_+_u23.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
652kB

12. 10. 2021 mě předsednictvo ČVS zvolilo do funkce sportovní ředitel poté, co jsem předložil koncepci pro následující olympijský cyklus a dokument popisující pravidla pro výběr závodníků do reprezentace a jejich testování. A i přímo kontrolní závody, které budou hlavní test přímo pro výběr do reprezentace.

Přibliž nám prosím tvoji koncepci.

V koncepci je popsání jednotlivých sekcí:

Senioři A, které povedu já jako ředitel reprezentace.

U23, které bude mít na starost Přemek Panuška, což je zároveň metodik Českého veslařského svazu.

Mládež, kterou nadále povede Vítek Kučera. Do této kategorie patří program „Přijď veslovat“, SCM, juniorská reprezentace a Talent ID.

Kategorie Para, která je fázi jednání a startu.

Nově je zařazena také sekce Coastal Rowing, který bude pravděpodobně olympijskou disciplínou od roku 2028. K tomu byla zavedena pozice zodpovědného trenéra pro Coastal, jímž bude Libor Kubrycht, který je  za ČR nominován do komise FISA právě v kategorii Coastal.

Další kategorií je univerzitní veslování, kde byl předsednictvem pověřen Petr Škvor jako odpovědná osoba.

Začněme tedy seniory A.

Koncepce je vytvořena, že jsme olympijský sport a chceme kvalifikovat co nejvíce lodí a veslařů na olympijské hry. Podle výsledků na OH je i náš sport hodnocen. Není to tak, že je pro nás prioritní kategorie do 23 let, ale je to opravdu koncipováno tak, abychom jeli na MS a pokusili se tam kvalifikovat na olympiádu. Budeme sestavovat a hledat prioritně posádky pro MS. Pravděpodobně to budou čtyřky jak v mužských tak v ženských kategoriích. Párové i nepárové. A potom menší posádky, dvojskify a dvojky. To se asi všechno dozvíme po kontrolních závodech, kdo na tom jak bude výkonnostně. V případě, že by nebyly konkurenceschopné v poli světového poháru, pak můžeme uvažovat, že by jely MS do 23 let.

Pro všechny by tedy měl být hlavní cíl dostat se do seniorské reprezentace?

Ano. Nebude priorita, že by někdo řekl: „Já budu rovnou jezdit třiadvacítky.“ Když jsem začínal veslovat, tak ani žádné MS do 23 let nebylo. Byla jedna velká skupina. Touto cestou se chci vydat. Podle toho, co z toho pak vzejde, se můžeme bavit, jestli někdo pojede na MS U23. Hlavní cíl je olympiáda a tomu se musíme podřídit. Nesmíme se uspokojit jen tím, že pojedeme třiadvacítky.

Jak bude probíhat zimní testování?

Bude průběžné testování od listopadu do dubna, do kterého budou zařazeny 2 testy na 6 km na trenažéru, 2 testy na 2 km na trenažéru, 2 testy na 6 km běhu a 3 testy na sílu. Je to rozvržené v celém zimním období, každý měsíc něco. Závodníci to můžou plnit individuálně, ale bude nějaký kontrolní mechanismus. Ať už přítomnost ústředního trenéra, video nebo fotka. Běh můžou plnit individuálně s hodinkami, změří si a pošlou výsledek. My to zaznamenáme do evidenční karty závodníka a budeme mít přehled o jejich výkonech. Tato data bude vyhodnocovat Přemek Panuška jako metodik. Abychom měli přehled o tom, jestli se závodníci zlepšují nebo stagnují. Cílem je mít na každého závodníka speciální záložku, která bude ukazovat progres jeho výkonnosti. Testování je spíš založeno na tom, aby závodníci viděli svůj vlastní progres a sledovali svoji výkonnost se svými trenéry a také abychom my o tom měli přehled. Doufám a spoléhám na to, že každý chce být co nejlépe připravený. Je to na svědomitosti a disciplíně závodníků a trenérů.

Co bude následovat na jaře?

Další povinný test bude MČR na dlouhé trati v Hoříně, který bude zároveň kvalifikací na kontrolní závody. Na ty se z Hořína mohou dostat jen veslaři, kteří splní všechny zimní testy. Pokud bude někdo nemocný, jsou v záloze divoké karty na KZ. Při jejich udělování se bude brát ohled na výsledky zimních testů.

Jakým systémem se pojedou Kontrolní závody?

Kontrolní závody budou hlavním testem pro výběr do reprezentace. Pojedou se na skifech a na dvojkách systémem tří jízdy, ve kterých vždy první dva postoupí a poslední dva sestoupí. Nasazení veslařů do jízd bude podle výsledků šestikiláku v Hoříně.

Jak se budou KZ hodnotit?

Sčítat budeme jak časy, tak pořadí jednotlivých jízd. A každý závod bude posuzován zvlášť. Na základě toho se sestaví širší výběry posádek. Dám příklad. Párová čtyřka se třeba bude skládat ze skupiny šesti závodníků. Vyberou se čtyři, další dva se posunou do další posádky. Abychom v tom měli jasno do I. SP v Bělehradě.

Může se tedy skifař dostat do nepárové čtyřky?

Určitě. Nikomu se nezavírá cesta tam nebo tam. Bude záležet na výkonnosti, jak se k tomu kdo postaví. Třeba na Dukle je skupina kolem párové čtyřky, pak lehký a těžký dvojskif. A pak máme zbytek, což je v tuto chvíli nepárová skupina. Ty budeme zkoušet v různých kombinacích na dvojkách a chceme, aby na kontrolních závodech uspěli, abychom sestavili čtyřku bez kormidelníka. Pokud někdo prokáže mimořádnou výkonnost, neznamená to, že má zavřené dveře do párové čtyřky a obráceně. To samé chci nastavit i ve veslování žen. Budu pochopitelně sledovat i závodníky mimo resortní centra a pokud někdo bude dosahovat výkonů na úrovní nejlepších reprezentantů budu s ním v kontaktu a budeme koordinovat jeho přípravu na KZ.

Kdo zajistí přípravu veslařů do kontrolních závodů?

Přípravu veslařů do kontrolních závodů budou zajišťovat resortní centra, která jsou servisní organizace svazu pro přípravu reprezentantů. Případně oddíly. Po KZ přejde příprava pod režii svazu, účasti na SP, ME. Závěrečná příprava až do MS bude ve spolupráci ČVS a resortů. I za tímto účelem jsme sjednotili centrum ženského veslování, které vzniklo v roce 2017, ale nikdy nebyla naplněna jeho podstata, kvůli které bylo zřízeno. Měli jsme tu konkurenční boj dvou resortních center Victoria a Olymp. Vedení svazu bylo postaveno před rozhodnutí ze strany Victorie, abychom sjednotili koncepci ženského veslování a vybrali jedno resortní centrum pro přípravu veslařek. Svaz dostal nabídky od obou resortních center, vyhodnotil je a určil, že příprava veslařek bude probíhat pod Olympem v loděnici ČVUT v Praze. Tak aby se oddělila příprava reprezentace od jakékoliv vazby na klub. Vedení svazu i já vidíme dlouhodobou koncepčnost, že se příprava veslařek musí sjednotit pod jednu střechu. Protože jinak na jaře dochází ke konkurenčním bojům a nevíme, kdo s kým bude jezdit, což je ke škodě celkového výsledku. Chceme , aby děvčata trénovala pod stálým dohledem svých resortních trenérů což doteď chybělo.

Chcete tedy nastavit stejný koncept jako v mužském veslování?

Ano. Snažíme se v ženském veslování jít stejnou cestou, jako jde Dukla v mužském veslování a jak tomu je všude ve světě. Chápeme, že pro sputu veslařek a trenérů je tento směr momentálně nekomfortní, že jim narušíme klid na přípravu. Z dlouhodobého hlediska je ale tento krok nezbytný.

Vraťme se ještě ke kategorii U23, kterou povede Přemek Panuška.

Přemek s kategorií U23 bude jezdit po závodech, které určí jako prioritní. V plánu jsou srazy širšího výběru. To znamená pro závodníky kategorie U23, kteří nejsou zařazení do resortních center a zatím jsou to „čekatelé“, nebo se připravují, aby se zlepšili. Pro takové závodníky máme v plánu širší srazy čtvrtek až neděle, kdy se bude jak testovat, tak učit a sjednocovat technika veslování. Zahrnuta bude také fyzioterapie, silový trénink. Ukázka, jak má silový trénink vypadat a správná technika cvičení s kondičním trenérem. Dále tam bude sestavení tréninkového plánu. Tyto srazy budou jak pro závodníky, tak pro jejich trenéry.

Jak často budou?

Měly by být tři za zimu. Na konci listopadu, na začátku ledna a pak března. Bohužel nedokážeme předvídat epidemiologickou situaci, snad nám to Covid nepřekazí.

Příští rok se budou v Číně konat Letní světové univerzitní hry.

Jak už jsem řekl, odpovědnou osobou univerzitní reprezentace bude Petr Škvor. Hlavním cílem bude účast na těchto hrách. Primárně by se ale naši veslaři měli soustředit na olympijské disciplíny. Předpokládám, že na univerziádu pojedou závodníci, kteří pak nebudou startovat na MS nebo SP v Luzernu. I tato kategorie bude mít svoji organizovanou nominaci i přípravu.

Jak se chystáš nastavit komunikaci s trenéry?

Hned v příštím týdnu se konají dvě videokonference, kde detailněji všem, které tato problematika zajímá, představím nastavenou koncepci a zodpovím případné dotazy. Dále se bude scházet Trenérská schůze a Trenérské grémium.

Český veslařský svaz (ČVS) > Repre > Ondřej Synek představil koncepci řízení veslařské reprezentace

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352