Pravidla SCM 2020

27.8.2019

Soubor:
pravidla_scm_2020.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
666kB

V příloze najdete informace ke vstupním testům pro SCM 2020.

 

Hlavní změny oproti roku 2019:

1)      Sportovní centrum mládeže bude zřízeno u veslařského klubu/oddílu, ve kterém budou do SCM 2020 zařazeni minimálně dva sportovci registrovaní v ČVS za daný klub/oddíl (rozhodující je registrace k 1. 1. 2020), tříletý klouzavý průměr“ daného klubu/oddílu bude 2,0 a více a vedoucí trenér SCM bude mít platnou trenérskou licencí A nebo B ve veslování.

-          Toto pravidlo vzniklo na základě připomínek MŠMT.

2)      Počty závodníků/závodnic v jednotlivých ročnících a kategoriích jsou pevně dány.

-          Toto pravidlo nám zajistí téměř stejné počty zařazených chlapců a děvčat.

3)      Vstupní testy do SCM budou pouze na skifech.

-           Pravidlo nám přinese jasné porovnání individuální výkonnosti závodníků. Všichni členi SCM budou mít základní dovednosti v párovém veslování.

-          Hodnocení nebude dle procentuálních výsledků, ale dle součtu časů dosažených v obou testech.

4)      Vstupní testy proběhnou ve dvou kolech (dvě víkendová testování). V obou kolech proběhne test na trenažéru a test na vodě. Závodníci úspěšní v prvním kole testování nemají povinnost zúčastnit se kola druhého.

-          Termín odevzdání seznamu členů SCM na MŠMT nám nezaručuje uspořádání náhradního kola testu na trenažéru. V novém systému vstupních testů má šanci dostat se do SCM i závodník, který byl v prvním kole testování nemocen. Vzhledem ke sloučení testu na vodě a na trenažéru a specifikům přípravy na tyto testy je logické zaměřit se v přípravě na toto testování na trénink na vodě. Trénink na vodě by tedy měl být dominantní v přípravě na testovací víkendy.

5)      U části závodníků zařazených do SCM v druhém kole bude kromě výkonů v testování sledována i výška těchto závodníků.

-          Pravidlo reaguje mimo jiné na trend mezinárodní veslařské federace (postupné rušení disciplín lehkých vah na OH) a tím rostoucí důraz na hledání talentovaných závodníků s parametry vhodnými pro seniorskou reprezentaci. Výška je přitom základním parametrem u převážné většiny úspěšných seniorských reprezentantů.

 

Kompletní pravidla najdete v příloze.  

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne           

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352