Program IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení

Soubor:
podpora_Účelové_určení_neinvest._dotací.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
164kB

Obsahové zaměření:

 1. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce, dle

zvláštních právních předpisů (1,2)  nebo dlouhodobém nájmu NNO2. Sportovním zařízením

se rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně  

nebo převážně pro provozování sportu.

 

2. Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní  

činnosti ve vlastnictví, nebo dlouhodobém nájmu NNO (1,2).

 

3. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě reprezentantů  

a sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů nebo  

dlouhodobém nájmu NNO (1,2).

  

Specifické vymezení:

 

a) Podpora je neinvestičního charakteru. Z tohoto důvodu nelze zaměňovat za investiční  

projekt, který má vazbu na zvyšování hodnoty majetku.

 

b) Žadatelem je NNO:

  - národní sportovní svaz s celostátní působností (dále jen „sportovní svaz“),

  - sportovní organizace s celostátní působností (ČOS, KČT ……),

  - NNO - servisní organizace (ČUS, SSSČR) pouze s účelovým vymezením požadavků:

                  - TJ/SK jako vlastníků a dlouhodobých pronajímatelů (min. 10 let) sportovních  

                     zařízení s víceúčelovým zaměřením (s více sporty - víceúčelové haly, areály pro  

                     více sportů apod.), vč. vlastnictví servisní organizace, pouze u Programu IV.

 

 - ZPS: pouze žadatel, který má ve stanovách předmět činnosti sport handicapovaných.

 

c) Každý žadatel dotace musí podat žádost, dle stanovených podmínek s přehledem  

konečných příjemců v elektronické podobě, viz tabulka k žádosti.

 

d) Smlouva o dlouhodobém pronájmu nesmí být uzavřena s podnikatelským, obchodním  

subjektem, či fyzickou osobou.

 

e) Upozornění pro žadatele :

  Požadavek pouze do výše 60 % celkové hodnoty majetku sport. zařízení v tis. Kč.

  Vyplnit údaj hodnoty majetku z účetní dokumentace v tis. Kč, nikoliv odhad.

  Údaj o vlastnictví, výpůjčce, dlouhodobém nájmu (min. na 10 let) – doklad o výpisu,

     list vlastníka, souhlas vlastníka u dlouhodobého pronájmu. Sportovní zařízení nesmí  

     být zatíženo zástavním právem.

 

 Vyplnit údaj o členské základně a vybraných svazových příspěvcích.

 

 Koneční příjemci nemohou podávat žádost samostatně, ani duplicitně.

 

 Sportovní zařízení, která jsou využívána pro činnost VSC MŠMT (pro sportovní 

reprezentaci ČR) budou řešena individuálně na základě doporučení VSC MŠMT.

 

 Účelové určení čerpání státní prostředků je uvedeno v závěru dokumentu. Toto  

vymezení je také součástí vydaného Rozhodnutí při poskytnutí státní dotace.

 

1 §59 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a §1 zákona č. 1/2007 Sb., kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České rep.

 

2 zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb..

Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Dotace a dary > 2014 > Žádosti o dotace na rok 2014 > Program IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení
Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Mapa stránek

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne


 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352