Projekt TALENT ID se úspěšně rozjíždí

19.4.2021

Jiří Kopáč vlevoJiří Kopáč vlevo
Jiří Kopáč vlevo

Ukazuje se, že českému veslování mohou navzdory systému SCM unikat talenty, kterých pochopitelně není nikdy dost. ČVS tedy před nedávnem připravil projekt Talent ID zaměřený na hledání vhodných somatotypů veslařů, kteří dosud unikali pozornosti, a jejich systematickou přípravu. Projektu se v roli koordinátora ujal nedávný úspěšný reprezentant v disciplínách lehkých vah Jiří Kopáč.

Jirko, nejprve prosím představ projekt Talent ID, jeho hlavní myšlenku, důvody proč vznikl a jeho historii u nás, byť je krátká, případně inspiraci jinými podobnými projekty v zahraničí.

Program Talent ID je projektem Českého veslařského svazu, doslova znamená identifikaci sportovního talentu ve veslování. Hlavním cílem projektu je správný výběr vhodných somatotypů a dále jejich systematickou výchovu směřující k tomu, aby byli připraveni uspět v seniorských kategoriích v olympijských disciplínách. Projekt Talent ID by měl pomoct vychovat talentované veslaře do té míry, aby byli schopni trénovat a závodit na vrcholové úrovni v dospělých kategoriích v rezortních sportovních centrech. Bez zapálení, motivace a chutě se zlepšovat bohužel ani největší talent nestačí.  Vznikal na konci roku 2019 a naplno se rozběhl v roce 2020, kdy jsem se také stal jeho hlavním koordinátorem. Projekt vznikal na základě analýzy výsledků v juniorských a seniorských kategoriích. Zatímco v juniorských kategoriích máme dlouhodobě výborné výsledky, v seniorských kategoriích až na výjimky značně zaostáváme za konkurencí. Z toho vyplývá hlavní cíl projektu Talent ID – komplexní výchova, s perspektivou úspěchu v seniorských kategoriích olympijského programu. V zahraničí již delší dobu podobné programy běží. Ale v těchto zemích jde o projekty zaměřené na více sportů, nejen na veslování.

Nedávno jsi skončil vlastní sportovní kariéru. Jaké další možnosti jsi s ohledem na svou budoucnost zvažoval?

Za svojí více než 25letou veslařskou kariéru, z toho 20 let v reprezentaci ČR, jsem si veslování doslova zamiloval. Proto jsem byl velice rád, když mě oslovil předseda svazu Dušan Macháček, který mi nabídl pozici hlavního koordinátora nově vznikajícího projektu. Bylo to na konci veslařské sezóny 2019, kdy jsem po 5. místě na MS (z mého pohledu nešťastném, byl jsem totiž nejblíže k medaili z MS), ještě končit kariéru nechtěl a bylo to pro mě v tu chvíli nepředstavitelné. A i přesto, že jsem se v průběhu veslařské kariéry na roli veslařského kouče průběžně připravoval. Vystudoval jsem trenérskou licenci A a účastnil se přednášek na téma spojeného s trenérstvím. Nabídku jsem si dlouho rozmýšlel. Nebýt Ondry Synka, měl bych rozmýšlení o hodně těžší. Několikrát jsem s ním všechno probíral, a když mě ujišťoval, že se na tuto pozici hodím, nabídku jsem přijal.

Jak se liší projekt Talent ID od klasické trenérské práce v klubech, případně v reprezentaci?

I když jsem v klubu ještě netrénoval, dovolím si tvrdit, že náplň hlavního koordinátora projektu je oproti práci trenéra v klubu či reprezentaci velice odlišná. A to hned z několika důvodů. Nemám nikde pevné zázemí, členů projektu Talent ID je přes 30 a jsou z celé republiky, nemám s nimi denní kontakt, všichni mají své vlastní osobní trenéry, členové jsou dosti odlišně technicky i fyzicky vybavení. Snažím se o přidanou hodnotu.

V bodech uvedu několik konkrétních případů, které v roce 2020 dobře fungovaly a rád bych na ně v letošním roce navázal: Analýzy ANP (i na loděnicích - disponuji laktátoměrem), měření VO2max (CASRI), analýza jídelníčku, analýza došlapu při běhu - vhodný výběr bot, případně speciálních vložek do nich. Realizovali jsme konzultace se specialisty na rozvoj silových schopností - v posilovně nácvik správného provedení základních cviků s instruktáží od kondičního trenéra Davida Kotrče. Proběhly konzultace s mentálním koučem - pod vedením Mgr. Kamila Poláka, který je expertem v oblasti zvyšování psychické odolnosti a psychofyzických cvičení, jsme absolvovali úvod do mentálního tréninku. Měli jsme k dispozici také trenéra na atletiku i plavání a specialisty na kompenzační cvičení. Šlo o kompenzační posilování DNS metodou - zaměřenou na dýchání do oblasti spodního břicha s důrazem na držení správné pozice rovných zad pod vedením Mgr. Evy Bínové (fyziofitness trenérka z CPM Pavla Koláře). Na dalších srazech probíhal nácvik veslařské techniky - DNS metoda zaměřená na aktivizaci a funkčnost svalových partií potřebných ke správnému provedení veslařského záběru pod vedením Mgr. Oldy Chramosty (fyziofitness trenér z CPM Pavla Koláře), který několik let vede i Ondru Synka. Dále jsme využívali párový veslařský bazén v loděnici VK Smíchov - trénink zaměřený na složitější technické a koordinační cvičení. Dochází ke konzultacím komplexního tréninkového plánu (nejen se mnou, ale i s metodikem ČVS a jinými zkušenými trenéry). Strečink a kompenzační cvičení vedla Bc. Radka Šindílková, Dis.

Máme možnost fasovat veslařské tréninkové oblečení - pro členy programu Talent ID bylo vytvořeno ve spolupráci s designérkou Zuzanou Bahulovou, která pracuje pro nejlepší sportovce na světě a navrhuje i olympijské dresy. Taky zajišťujeme iontové nápoje. Možné jsou osobní konzultace se mnou nebo s Lukášem Helešicem, který se do programu Talent ID letos zapojil, přímo na trénincích. Můžeme chodit na člun, veslovatv posádkách, zúčastňovat se výběhů, sledovat trénink v posilovně i na Conceptu2 a trenažéry také zajišťovat k zapůjčení domů, když je potřeba. A to je v této době obzvlášť aktuální. 

Co od tohoto projektu očekáváš?

Očekávání jsou veliká. Ale s přihlédnutím k současným dlouhodobým výsledkům v seniorské kategorii to bude běh na dlouhou trať, i když pevně věřím, že s úspěšným koncem. Očekávám, že soustavnou a systematickou prací s individuálním odborným přístupem se nám podaří za pár let připravit reprezentanty dospělých kategoriích s vhodným tělesným somatotypem i vhodnými funkčními schopnostmi, kteří budou konkurenceschopní na mezinárodních soutěžích jako je ME, MS a OH. Jdeme cestou dlouhodobého rozvoje, vnímám ji jako nejvhodnější variantu dlouhodobé motivovanosti, aby závodníci nekončili po úspěšném výsledku v juniorských kategoriích. Jít po správné cestě za svým cílem. Tuto cestu beru jako správný cíl! Po rozjetí programu bych do něho rád, a tím pádem k veslování, přilákal další vhodné adepty – ze škol i jiných sportů. Z dlouhodobého hlediska jde o to rozšířit základnu reprezentace v dospělých kategoriích. Jít cestou dlouhodobého rozvoje, systematicky a soustavně.

Naplňuje tě tento typ práce?

Velmi! Snažím se realizovat myšlenku – být přidanou hodnotou k osobním trenérům, aby závodníci měli kvalitní péči z hlediska dlouhodobého rozvoje s individuálním přístupem. Práce hlavního koordinátora projektu mi dává smysl, něco podobného jsme v českém veslování zatím neměli. Těší mě, když mohu pomoci ke kvalitnímu rozvoji, zorganizovat společné srazy a soustředění, kdykoli odpovědět na dotaz, zařídit odborné vyšetření a odborníky na danou problematiku, a podobně.

Jak funguje spolupráce s osobními trenéry veslařů zařazených do projektu?

Spolupráce s osobními trenéry svěřenců je velmi rozdílná, ale celkově má zlepšující se tendenci. I svěřenci reagují na možnost spolupráce rozdílně, ne všichni v ní hned od začátku vidí smysl. Komunikace a propojování poznatků se zlepšuje, někteří dělají opravdu znatelné pokroky. Mrzí mě, že u některých převládá neochota navázat bližší spolupráci. Ale věřím, že individuálním přístupem a kvalitní a systematickou prací přesvědčím i zbývající trenéry a jejich svěřence, že program Talent ID může mít jen pozitivní přínos. Až na výjimky se nám však daří hlavní vize Programu Talent ID naplňovat.

Text: Manfred Strnad

Český veslařský svaz (ČVS) > Mládež > Talent ID > Projekt TALENT ID se úspěšně rozjíždí

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352