Seznam členů SCM 2018

19.12.2017

Soubor:
seznam_ČlenŮ_scm_2018.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
196kB
Soubor:
vÝsledky_6_km_ergo.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
308kB
Soubor:
krok_1.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
94kB
Soubor:
krok_2.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
197kB
Soubor:
krok_3.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
262kB

 

Postup výpočtu zařazení závodníků do SCM 2018:

 

Zařazení závodníků do SCM 2018 se řídí dokumentem „Zásady výběru do sportovního centra mládeže pro rok 2018“, který najdete zde.

 

Na základě výsledků z MSJ 2017 budou do SCM 2018 zařazeni 2 junioři (Gabriel Mahler a Marek Řehořek) a 3 juniorky (Valentýna Kolářová, Josefína Lázničková a Marie Štefková).

Na základě dlouhodobě vysoké veslařské výkonnosti (v závodech a testech na vodě i na trenažéru) obdržela divokou kartu pro zařazení do SCM 2018 Nikola Kropáčková.

 

Pro rok 2018 jsou nastaveny „minimální počty“ závodníků v jednotlivých kategoriích, kteří budou zařazeni do SCM a to: junioři 12 závodníků, juniorky 12 závodnic, dorostenci 6 závodníků, dorostenky 6 závodnic. Jedná se o věkové kategorie dle roku 2018. Do těchto počtů se započítávají závodníci, kteří do SCM 2018 budou zařazeni na základě výsledků MSJ 2017 a naopak se do nich nezapočítávají udělené divoké karty.

Dle „minimálních počtů“ tedy bude do SCM 2018 zařazeno 36 závodníků. Divoká karta je udělena jedna. Do celkového počtu šedesáti závodníků je tedy potřeba zařadit dalších 23 závodníků. Poměr pro jednotlivé kategorie (jři, jky, dci, dky) z těchto 23 míst získáme následujícím výpočtem:

               

Pro výpočet poměru míst pro jednotlivé kategorie použijeme všechny výsledky vstupního testu do SCM 2018 – testu 6 km na trenažéru s poj. podv. (viz. příloha „VÝSLEDKY 6 KM ERGO“) Do následných výpočtů nebudou započítáni závodníci zařazení do SCM 2018 na základě výsledků MSJ 2017. Dále vypočítáme pořadí v jednotlivých kategoriích dle procentuálního výsledku v testu 6km na trenažéru. Vybereme X procentuálně nejlepších výsledků z testu na trenažéru v každé kategorii a to dle „minimálních počtů“. Tedy:

9 nejlepších výsledků juniorek (do minimálního počtu 12 juniorek jsou započítány i 3 juniorky zařazené do SCM na základě výsledku MSJ 2017…)

6 nejlepších výsledků dorostenek

10 nejlepších výsledků juniorů (do minimálního počtu 12 juniorů jsou započítány i 2 junioři zařazení do SCM na základě výsledku MSJ 2017…)

6 nejlepších výsledků dorostenců

Viz příloha „krok 1“

Tyto výsledky vyřadíme a pro určení poměru pro daných 23 míst použijeme ostatní procentuální výsledky testu 6 km na trenažéru. Procentuální výsledky seřadíme bez rozdílu kategorií a 23 nejlepších výsledků nám určí hledaný poměr. Tedy: 6x jky, 0x dky, 12x jři a 5x dci.

Viz příloha „krok 2“

 

Do SCM 2018 tedy budou zařazeni závodníci v následujícím poměru:

kategorie minimální počet počet míst z 23 dopočítávaných počet míst celkem  
 
jky 12 6 18  
dky 6 0 6  
jři 12 12 24  
dci 6 5 11  
DK    1  
celkem362360 

 

Pro kategorii juniorek je tedy určeno 18 míst. 3 závodnice budou do SCM zařazeny na základě výsledku MSJ 2017. 15 závodnic bude do SCM zařazeno dle celkového procentuálního výsledku obou vstupních testů (součet procentuálních výsledků testu na vodě a testu na trenažéru).

 

Pro kategorii dorostenek je určeno 6 míst. 6 dorostenek bude do SCM zařazeno dle celkového procentuálního výsledku obou vstupních testů (součet procentuálních výsledků testu na vodě a testu na trenažéru).

 

Pro kategorii juniorů je určeno 24 míst. 2 závodníci budou do SCM zařazeni na základě výsledku MSJ 2017. 22 závodníků bude do SCM zařazeno dle celkového procentuálního výsledku obou vstupních testů (součet procentuálních výsledků testu na vodě a testu na trenažéru).

 

Pro kategorii dorostenců je určeno 11 míst. 11 dorostenců bude do SCM zařazeno dle celkového procentuálního výsledku obou vstupních testů (součet procentuálních výsledků testu na vodě a testu na trenažéru).

Viz příloha „krok 3“

 

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352