Seznam členů SCM 2019

17.12.2018

V příloze naleznete kompletní seznam veslařek a veslařů, kteří se dostali do Sportovního centra mládeže 2019. Největší zastoupení patří oddílu ČVK Praha, který tak potvrdil dloudobě úspěšnou práci s mládeží! 

Soubor:seznam_clenu_scm_2019.pdfPopis:

 Soubor:vysledky_6km_ergo.pdfPopis:

 Soubor:krok_1.pdfPopis:

 Soubor:krok_2.pdfPopis:

 Soubor:krok_3.pdfPopis:

 

Postup výpočtu zařazení závodníků do SCM 2019: 

Zařazení závodníků do SCM 2019 se řídí dokumentem „Zásady výběru do sportovního centra mládeže pro rok 2019“, který najdete zde.

 

Na základě výsledků z MSJ 2018 bude do SCM 2019 zařazeno 5 juniorů (Jan Vacek, Jakub Kyncl, Marek Diblík, Albert Čekal a Tomáš Hujňák). Na základě nominace na YOG budou do SCM 2019 zařazeny 2 juniorky (Anna Šantrůčková a Eliška Podrazilová).

Na základě dlouhodobě vysoké veslařské výkonnosti (v závodech a testech na vodě i na trenažéru) obdržely divokou kartu pro zařazení do SCM 2019 Ondřej Sklenář a Emma Benýšková. 

Pro rok 2019 jsou nastaveny „minimální počty“ závodníků v jednotlivých kategoriích, kteří budou zařazeni do SCM a to: junioři 12 závodníků, juniorky 12 závodnic, dorostenci 6 závodníků, dorostenky 6 závodnic. Jedná se o věkové kategorie dle roku 2019. Do těchto počtů se započítávají závodníci, kteří do SCM 2019 budou zařazeni na základě výsledků MSJ 2018 (i na základě nominace na YOG) a naopak se do nich nezapočítávají udělené divoké karty.

Dle „minimálních počtů“ tedy bude do SCM 2019 zařazeno 36 závodníků. Divoké karty jsou uděleny 2. Do celkového počtu šedesáti závodníků je tedy potřeba zařadit dalších 22 závodníků. Poměr pro jednotlivé kategorie (jři, jky, dci, dky) z těchto 22 míst získáme následujícím výpočtem:               

Pro výpočet poměru míst pro jednotlivé kategorie použijeme všechny výsledky vstupního testu do SCM 2019 – testu 6 km na trenažéru s poj. podv. (viz. příloha „vysledky 6km ergo“). Do následných výpočtů nebudou započítáni závodníci zařazení do SCM 2019 na základě výsledků MSJ 2018 a nominace na YOG. Dále vypočítáme pořadí v jednotlivých kategoriích dle procentuálního výsledku v testu 6km na trenažéru. Vybereme X procentuálně nejlepších výsledků z testu na trenažéru v každé kategorii a to dle „minimálních počtů“. Tedy:

10 nejlepších výsledků juniorek (do minimálního počtu 12 juniorek jsou započítány i 2 juniorky zařazené do SCM na základě nominace na YOG…)

6 nejlepších výsledků dorostenek

7 nejlepších výsledků juniorů (do minimálního počtu 12 juniorů je započítáno i 5 juniorů zařazení do SCM na základě výsledku MSJ 2018…)

6 nejlepších výsledků dorostenců

Viz příloha „krok 1“

Tyto výsledky vyřadíme a pro určení poměru pro daných 22 míst použijeme ostatní procentuální výsledky testu 6 km na trenažéru. Procentuální výsledky seřadíme bez rozdílu kategorií a 22 nejlepších výsledků nám určí hledaný poměr. Tedy: 6x jky, 0x dky, 12x jři a 5x dci.

Viz příloha „krok 2“

 

Do SCM 2019 tedy budou zařazeni závodníci v následujícím poměru:

kategorie      minimální počet      počet míst z 22 dopočítávaných      počet míst celkem
    
jky 12 4 16
dky 6 0 6
jři 12 15 27
dci 6 3 9
DK    2
celkem362260

 

Pro kategorii juniorek je tedy určeno 16 míst. 2 závodnice budou do SCM zařazeny na základ nominace na YOG. 14 závodnic bude do SCM zařazeno dle celkového procentuálního výsledku obou vstupních testů (součet procentuálních výsledků testu na vodě a testu na trenažéru). 

Pro kategorii dorostenek je určeno 6 míst. 6 dorostenek bude do SCM zařazeno dle celkového procentuálního výsledku obou vstupních testů (součet procentuálních výsledků testu na vodě a testu na trenažéru). 

Pro kategorii juniorů je určeno 27 míst. 5 závodníků bude do SCM zařazeno na základě výsledku MSJ 2018. 22 závodníků bude do SCM zařazeno dle celkového procentuálního výsledku obou vstupních testů (součet procentuálních výsledků testu na vodě a testu na trenažéru. 

Pro kategorii dorostenců je určeno 9 míst. 9 dorostenců bude do SCM zařazeno dle celkového procentuálního výsledku obou vstupních testů (součet procentuálních výsledků testu na vodě a testu na trenažéru).

Viz příloha „krok 3“

 

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktujte Víta Kučeru

 

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352