Startuje spolupráce ČVS a Skupiny ČEZ při budování střešních fotovoltaických zdrojů

6.6.2023

Startuje spolupráce ČVS a Skupiny ČEZ při budování střešních fotovoltaických zdrojů

ČVS a Skupina ČEZ uzavřely smlouvu o spolupráci a instalaci fotovoltaik na střechy veslařských loděnic. Na přelomu dubna a května tak proběhla první návštěva loděnice techniky z ČEZ. Začíná se tak pracovat na studiích proveditelnosti, což je první a nezbytný krok vedoucí k pořízení FVE.

„Skupina ČEZ má dlouhodobý zájem na podpoře zdraví, aktivního života a sportovních aktivit, a proto se rozhodla podpořit aktivity Českého veslařského svazu a spolupracovat na instalacích fotovoltaických elektráren na střechy veslařských loděnic,“ říká Jindřich Zlámal, ředitel úseku rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

„Cílem Českého veslařského svazu je napomoci úspoře nákladů na energie ve veslařských loděnicích tak, aby dostupné prostředky mohly být použity na přípravu veslařské mládeže“, dodává Michal Kurfirst, předseda Komise pro rozvoj veslování Českého veslařského svazu.

Skupina ČEZvypracuje pro ČVS studie proveditelnosti instalace FVE na nemovitostech veslařských klubů, které projeví zájem zapojit se do projektu. Prozatím se přihlásilo 26 klubů a další ještě případně mohou projevit zájem na mail:

Jako první se přihlásil klub ČVK Pardubice, a proto bylo i dohodnuto, že loděnice ČVK Pardubice byla první, kde technici ČEZ byli. „Zašli jsme společně na střechu loděnice, kde se technici dívali na velikost střechy, její sklon a orientaci ke slunci. Řešili jsme také kam by šly umístit baterie. Závěry prohlídky jsou podle pracovníků ČEZ pozitivní.“ popisuje postup obhlídky Karel Kroulík, předseda klubu.

Loděnice ČVK Pardubice je pilotním projektem, kde si technici ČEZ udělali představu, co vše bude potřeba ověřit a jaký rozsah dokumentů bude potřeba doložit. Následně ČEZ upřesní další postup prohlídek jednotlivých lokalit, se kterým budou kluby v předstihu seznámeny.

Rámcový postup bude následující:

  1. Skupina ČEZ zajistí posouzení statiky a nosnosti střech a další činnosti k posouzení možnosti vybudování FVE. ČVS společně s kluby proto zajistípotřebnou součinnost, včetně vstupu do objektů veslařských loděnic.
  2. Skupina ČEZ provede posouzení a pokud vyhodnotí loděnici jako vhodnou k instalaci FVE, provede rámcový návrh instalace s předběžnou kalkulací a písemně o tom vyrozumí ČVS a klub.
  3. Klub se spolu s ČVS do 2 měsíců vyjádří, zda o instalaci FVE má zájem. 
Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Startuje spolupráce ČVS a Skupiny ČEZ při budování střešních fotovoltaických zdrojů

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352