Veslaři veslařům… Roudnický veslařský klub nabízí možnost ubytování ukrajinským veslařům, trenérům/kám a jejich rodinám

19.3.2022

Veslaři veslařům…

Roudnický veslařský klub nabízí možnost ubytování ukrajinským veslařům, trenérům/kám a jejich rodinám.

Situace na Ukrajině se nás hluboce dotýká, proto bychom rádi vyjádřili podporu ukrajinskému národu v jejich boji s ruským agresorem. Každá válka má na svědomí nejen mnoho zmařených životů, ale i ztracené sny, naděje a cíle. Proto bychom rádi tímto způsobem nabídli ubytování ukrajinským kolegům, kteří jsou nuceni utéct před válkou v jejich rodné zemi. V našich možnostech je ubytovat jednu až dvě rodiny (6-8 osob) v prostorách veslařské loděnice i s možností veslařského tréninku.

V případě zájmu kontaktujte prosím Vladimíra Procházku, mobil +420 721 667 603

 

Rowers for rowers… 

Roudnice Rowing Club offers accommodation for Ukrainian rowers, coaches and their families.

The situation in Ukraine affects us very deeply and we would like to express our support for the Ukrainian people in their fight against the Russian aggressor. Every war is responsible not only for many failed lives, but also lost dreams, hopes and goals. Therefore, we would like to offer accommodation to our Ukrainian colleagues, who are forced to leave their homes before war in their country. We are able to accommodate one or two families (6-8 persons) in the rowing yard and with the possibility of rowing training.

If you are interested, please contact Vladimir Prochazka, handy +420 721 667 603

 

Весляри - веслярам

Клуб академічного веслування у місті Роудніце над Лабем пропонує можливість тимчасового помешкання українським веслярам/кам, тренерам/кам та їхнім сім´ям.

Ситуація в Україні стосується кожного з нас, тому ми хочемо висловити свою підтримку українському народу в його боротьбі з російським агресором. Кожна війна забирає не лише людські життя, але і мрії, надії, мети. Тому ми хочемо запропонувати помешкання колегам, які були змушені покинути свою рідну країну і знайти прихисток від війни. Маємо можливість надати помешкання одній або двом сім´ям (приблизно 6-8 осіб), у приміщеннях верфу, і з можливітю тренувань.

У разі зацікавлення контактуйте, будь ласка, Владіміра Прохазку +420 721 667 603

 

 

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Veslaři veslařům… Roudnický veslařský klub nabízí možnost ubytování ukrajinským veslařům, trenérům/kám a jejich rodinám

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne           

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352