Zpráva z březnového jednání předsednictva ČVS

26.3.2018

Předsednictvo ČVS schválilo:

 • Oddělení pozemků 470/16 v k. ú. Račice. Pozemky stále zůstávají ve  spolupodílnictví ČVS a ČSK, 
 • pravidla čerpání prostředků z programu SCM, 
 • směrnici pro správu, evidenci a zacházení s majetkem ČVS (Normativ 2018/03/01),
 • směrnici ČVS o povinném používání plovacích vest u neplnoletých veslařů (Normativ 2018/03/02),
 • účast L. Kubrychta jako vedoucího výpravy veslařů na YOG 2018, pokud ČOV nerozhodne jinak,
 • návrh JUDr. Károlyiho na pozici ombudsmana ČOV na další volební období,
 • návrh D. Macháčka na pozici člena Pléna ČOV za ČVS,
 • zapůjčení 2- Filippi (90 kg) do ČVK Brno pro akademické závodníky,
 • zakoupení on-line kamerového systému na loděnici ČVS v Račicích v ceně do 35.000,- Kč. Bude  napojeno na centrální kamerový systém v Račicích. 

Předsednictvo ČVS bere na vědomí:

 • informaci D. Macháčka o přidělení pořádání MS ve veslování seniorů 2022 a MS U23 2021, 
 • informaci V. Kučery o školení trenérů licence C, 
 • informaci J. Johánka o podané žádosti o neinvestiční dotaci Program VI –  Olympijské sporty,
 • informaci J. Johánka o směšování mezd a fakturace trenérů do jednoho kritéria ze strany MŠMT,
 • informaci V. Kučery o smlouvách s trenéry SCM a kluby, které jsou připraveny. Čekáme na rozhodnutí MŠMT, 
 • informaci J. Johánka o získání prostředků IOC na kvalifikaci na YOG,
 • informaci V. Kučery o pravidlech nominace na CEFTA. Zatím nebudou zveřejněna, protože probíhá diskuse o programu a počtech disciplín. Po vyjasnění budou pravidla zveřejněna,
 • informaci V. Chalupy o květnové cestě několika veslařů z Českých Budějovic do Prahy po stopách vltavských vorařů, která bude součástí slavností Navalis,
 • informaci J. Johánka o získání osmiveslice Empacher (r. v. 1995 – V. Hvězda) bezúplatným převodem z MO ČR, 
 • informaci P. Šveňhy o zakoupení kamer na motorové čluny pro použití při regatách.

Předsednictvo projednalo také tyto body:

 • Informaci Z. Mejstříka o zprávě, kterou obdržela DK ČVS, o porušování podmínek rozhodnutí P-ČVS ze dne 22. 9. 2017 ve věci rozhodnutí DK ČVS č. 4-2017 ze dne 1. 6. 2017, 
 • informaci D. Macháčka o komunikaci S. Coxe se zástupci SK HAMR – veslování z. s. ve věci A. Kapy, 
 • informaci J. Johánka o počtu přihlášených pořadatelů ergoregat 2018/2019 – zatím je pouze zájemce o I. kolo a MČR. Bude řešeno do příštího jednání P-ČVS.

Další jednání předsednictva ČVS proběhne 24. 4. 2018 v loděnici VK Blesk

 

 

 

Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Informace z jednání předsednictva ČVS > 2018 > Zpráva z březnového jednání předsednictva ČVS

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

 • +420 233 313 352