Zpráva z březnového jednání předsednictva ČVS

16.4.2019

Předsednictvo ČVS schválilo:

 • svolání mimořádné  VH 26. 4. 2019 s jediným bodem – určení a schválení auditora hospodaření za rok 2018 – navržena společnost Ing. Ladislav Kozák, s.r.o.,
 • novelizaci Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních a vrcholových sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS a na mezinárodních soutěžích,
 • přijetí za ostatního člena Veslařský klub LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek, za podmínky, že TJ LODNÍ SPORTY BRNO (IČ : 44990171) požádá do 25. 4. 2019 o zrušení členství v ČVS,
 • proplacení opravy poškozených lodí na VT Sabaudia (dva 2x a jeden 1x) ve výši 7.200,00 EUR + 21% DPH. Škoda byla uplatněna na pojišťovně a bude hrazena z pojistky,
 • nominaci Ivo Klemeše na Coupe de la Jeunesse,
 • nominaci E. Řezníčkové na  MR Gent v rámci výměnného programu s Belgickým veslařským svazem. ČVS nabídne jedno místo pro belgického rozhodčího na MČR Masters v Třeboň,
 • zapůjčení plat na základě žádostí klubů:
 1. PVS – 106. Primátorky od 3. 6. do 11. 6. 2019 – sestava 16 plováků (8 x 2 ks včetně příslušenství)
 2. ČVK Praha – Rennerův memoriál od 13. do 14. 4. 2019 – sestava 8 plováků (4 x 2 ks včetně příslušenství)
 3. Bohemians Praha – Regata Bohemians od 27. do 28. 4. 2019 – sestava 8 plováků (4 x 2 ks včetně příslušenství)
 4. Chemička Ústí – Ústecká zatáčka od 1. 5. do 13. 5. 2019 – sestava 6 plováků (3 x 2 ks včetně příslušenství)

Plováky s příslušenstvím budou zapůjčeny za podmínek protokolárního převzetí od správce majetku, zajištění vlastní dopravy a šetrného zacházení se zapůjčeným materiálem. Jakékoliv poškození bude opraveno autorizovanou firmou a vyúčtováno klubu, který měl plata zapůjčena.

Předsednictvo ČVS bere na vědomí:

 • Informaci D. Macháčka o poškození lodí na VT Sabaudia a VT Gavirate – je řešeno s pojišťovnami.
 • Informaci D. Macháčka o žádosti SK HAMR – veslování z. s. o řádné členství v ČVS.
 • Informaci D. Macháčka o přípravách na ME v halovém veslování 2020.
 • Informaci D. Macháčka o semináři federací týkající se pořadatelství SP, ME a MS v Lausanne.
 • Informaci D. Macháčka o krocích a jednáních řešících nedostatek vody v Račicích.
 • Informaci J. Johánka o vyúčtování dotací (startovní bloky Račice).
 • Informaci J. Johánka o přidělení dotace z programu REPRE (19.716.400,00 Kč), peníze již připsány.
 • Informaci J. Johánka o přidělení dotace z programu Činnost sportovních svazů (17.737.760,00 Kč), poslána akceptace na MŠMT.
 • Informaci J. Johánka o odeslané žádosti o investiční dotaci MŠMT – 10 lodí, vlek 1.500 kg, katamarán s 25HP motorem a podvalníkem, chladící bazének.
 • Informaci J. Johánka o povinnosti ČVS mít audit účetní uzávěrky dle §17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.
 • Informaci Z. Norkové o otevřeném přihlašovacím systému na FISA Masters – omezené limity pro startující.
 • Informaci S. Kouřilové o jednání KK.
 • Informaci V. Kučery o chybějící informaci o výši dotace z programu TALENT.
 • Informaci V. Kučery o přípravě MČR na dlouhé dráze.
 • Informaci V. Kučery o probíhajících školeních trenérů.
 • Informaci M. Lorence o školení rozhodčích, které proběhne v rámci KZ.
 • Informaci J. Makovičky o proběhlých reprezentačních akcích.
 • Požadavek A. Herinkové, aby místopředsedové oblastí zaslali návrhy na ocenění zasloužilých činovníků a sportovců.

Další jednání předsednictva ČVS proběhne 2. 5. 2019 od 13:00 v loděnici ČVK Praha.

 

Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Informace z jednání předsednictva ČVS > 2019 > Zpráva z březnového jednání předsednictva ČVS

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne          

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

 • +420 233 313 352