Jak na úrazové a odpovědnostní pojištění v klubech?

19.4.2017

Soubor:
informační_leták.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
448kB

Pokud jste si v již avizovaném vydání Zpravodaje ČUS nevšimli, dovolte, abychom Vás upozornili, že Český olympijský výbor do něj připravil informaci k novému úrazovému pojištění pro členy střešních sportovních organizací (viz strana 18  – 19).

Informace je zpracována ve formě letáku, který lze vytisknout a nechat v recepci sportovního centra nebo na nástěnce klubu, tak aby o pojistce byli informováni vaši členové. Leták obsahuje základní informace o rozsahu pojištění a velikosti pojistného krytí. Je dobré upozornit členy, že pojištění je takzvaně kumulativní a na jeden úraz lze uplatnit dvě a více pojistek. Jestliže má někdo soukromou pojistku, lze čerpat odškodné z jednoho úrazu z obou pojistek.

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy,  sportovní  kluby  a tělovýchovné  jednoty,  okresní sdružení  a  krajské organizace ČUS  jsou od 1.1.2017 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny Kooperativa, a.s. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS.

Příkladem akcí  jsou:  sportovní  utkání, tréninky,  náborové  a propagační  akce. Pojistitel plní i za úrazy při provozování: horolezectví, jezdeckých závodů, skoků na lyžích, jízdy na saních, bobech nebo skeletonu v ledovém korytě, adrenalinových/free stylových disciplín nebo plně kontaktního sportu, ale i během dopravy na tyto akce. Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na  jiné obdobné místo a zpět.

Došlo také na změnu formulářů pro nahlášení úrazu, která však s sebou nese jednu nemilou povinnost. Pojišťovna vyžaduje vyplnění části formulář F přímo ošetřujícím lékařem. To znamená, že si musíte vzít tento formulář s sebou k lékaři a ještě za jeho vyplnění zaplatit. Obvyklá částka je 200 Kč. Odměnou za takto investované peníze je pro Vás navýšení pojistných plnění za většinu úrazů. Vyplněné a potvrzené oznámení o škodné události se zasílá per e-mail na adresu .

Celý text smlouvy, včetně oceňovacích tabulek, naleznete na stránkách www.cuscz.cz.

(Zdroj Zpravodaj ČUS)

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Jak na úrazové a odpovědnostní pojištění v klubech?