Projekt "Podpora mládežnického veslování"

 

Název programu: Program č. V : Organizace sportu  - projekt „Podpora mládežnického veslování “ 
Cíl projektu:  Cílem je podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti klubů se zaměřením na rozšíření členské základny a podporu veslování mládeže ve věku do 18 let.
Účelové určení dotace: Podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti veslařských klubů. Hlavním cílem je výrazně posílit  členskou základnu mládeže do 18 let, vytvořit podmínky pro rozvoj veslování v mládežnických kategoriích, zlepšit materiálové podmínky klubů a oddílů a zkvalitnění podmínek pro trenéry mládeže.  

 

 
Loading...

Program V - Činnost sportovních svazů

Loading...

Program V - Činnost sportovních svazů