Na pozici místopředsedy ČVS pro sport byl kooptován Petr Blecha

15.5.2024

Na výzvu předsednictva ČVS - na stránkách veslo.cz z 19. dubna - zareagovali a projevili zájem o funkci místopředsedy pro sport čtyři kandidáti: Tomáš Douša, Petr Blecha, Jiří Jakoubek a Adam Kapa.

Ti zaslali předsednictvu své představy o jejich aktivitách v roli místopředsedy pro sport a své vize představili i na zasedání předsednictva ČVS dne 14.5. 2024.

Na základě těchto informací rozhodlo předsednictvo o kooptaci Petra Blechy a to podle čl. VI odst. 3 stanov Českého veslařského svazu. V souladu se zněním stanov bude kooptace Petra Blechy předložena ke schválení na červnové valné hromadě.

„Budeme se těšit na spolupráci s Petrem při naplňování cílů ČVS“, uvedl předseda ČVS, Michal Kurfirst.

„Dalším třem kandidátům - Tomáši Doušouvi, Jiřímu Jakoubkovi a Adamu Kapovi jsme za jejich aktivitu poděkovali a nastínili, v případě jejich zájmu, možnost případné další spolupráce s ČVS v jiném formátu“, dodal Kurfirst.

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Na pozici místopředsedy ČVS pro sport byl kooptován Petr Blecha

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352