Nový tréninkový deník a datový sklad pro ČVS

11.6.2024

Tréninkové deníky bývaly papírové, potom se vedly ve webových aplikacích (jako td.sportis.cz) a nakonec přes aplikace spojené se sportovními hodinkami (Strava, Training Peaks nebo Yarmill).
V současné době je trendem automatizace a sbírání velkého množství dat z nositelných zařízení a ukládání těchto dat v centrálních dobře zabezpečených databázích. Tam jsou data analyzována a využívána k optimalizaci tréninkové přípravy, a to i za pomoci umělé inteligence. ČVS bude tento trend následovat, a proto hledá nové moderní řešení evidence tréninkových nebo šířeji - sportovních dat.

Po průzkumu dostupných možností se ČVS rozhodl navázat spolupráci se společností YARMILL s.r.o. a zahájit s Labskou akademií veslování pilotní projekt implementace systému Yarmill.

Yarmill má své výhody na první pohled – obsahuje množství moderních funkcí, včetně využití umělé inteligence, používají ho resortní centra a je postaven nad robustní databází. Může tedy fungovat jako datový sklad ČVS pro ukládání velkého množství dat, které souvisí se sportovní přípravou (data z veslařského trenažéru Concept 2 a z dalších zařízení jako SpeedCoach GPS, sportovní hodinky, hrudní pásy, data z testování, data vzniklá při zdravotních prohlídkách, při práci s fyzioterapeutem, s kondičním trenérem, s koučem atp.).

Nově vznikající datový sklad ČVS tak umožní pracovat s daty z různých dílčích zdrojů, jejich komplexní analýzu a snazší hledání způsobů pro individualizaci a optimalizaci veslařské sportovní přípravy.

 

Přinášíme vám rozhovor s Tomášem Pošepným ze společnosti YARMILL s.r.o.,
která sportovní informační systém Yarmill provozuje:

1. Představte nám, prosím, systém Yarmill. Kdo a kde se dnes systém používá?

V Yarmillovi věříme, že úspěch ve sportu je kombinací umění a vědy a cesta k němu vyžaduje jak data, tak intuici. My pomáháme s daty. Děláme vše proto, aby data sloužila svazům, trenérům a sportovcům k lepšímu rozhodování a celé se to dělo automaticky.

V našem systému trenéři plánují a sdílí tréninky a zároveň je systém také tréninkovým deníkem. Yarmill ukládá všechna data související s tréninkem, se zdravím, formou a výsledky. Automaticky poskytuje analýzy, reporty, varování nebo nové souvislosti. Technicky vzato je to sportovní datový sklad – platforma, kde se sbírají všechna sportovní data a vzniká jeden zdroj informací a znalostí. Jedno místo umožňující získávat komplexní pohled na výkonnost sportovců, optimalizovat jejich přípravu, ověřovat hypotézy a zodpovídat otázky. Yarmill je pilířem pro moderní systém výchovy úspěšných sportovců.

Mezi uživatele patří desítky sportovních organizací po celém světě, včetně českých sportovních svazů, jako jsou Český svaz biatlonu, Svaz lyžařů ČR, Český svaz plaveckých sportů nebo třeba Český horolezecký svaz.

 

2. Jaké jsou dnes trendy v oblasti práce se sportovními daty?

Myslím, že aktuálně nejsilnější trendy jsou:

Sbírání VŠECH dat
Čím víc dat, širší kontext a větší detail, tím lépe. Data jsou ropa 21. století a pokročilé metody v oblasti data miningu (vytěžování dat) a umělé inteligence slibují obrovský potenciál pro odhalování netriviálních vzorců ve sportovních datech, které mohou pomoci personalizovat a optimalizovat tréninkové procesy dnes i v budoucnu.

Využití velkých jazykových modelů (LLM)
- Nasazení pokročilých jazykových modelů a zpracování přirozené řeči pro analýzu textových dat otevírá obrovský potenciál - obyčejné komentáře k tréninku, závodu, slovní hodnocení sportovce - z toho všeho lze vytvářet další strukturovaná data, která pomohou hledat souvislosti, generovat varování před zraněním, hledat správné vzorce přípravy před závody apod.
- Druhým využitím je konverzační uživatelské rozhraní, díky kterému mohou uživatelé klást otázky přirozenou řečí a získávat okamžité odpovědi.

Fokus na podstatné věci
Množství dat je ohromné. Umění je, vybrat si to podstatné a proměnit data ve znalosti.


3. K čemu používají Yarmill jiné české sportovní svazy?

Základní motivace bývá pro všechny stejná – využít data jako jeden z hlavních pilířů budování systému výchovy úspěšných sportovců. Cesta k tomuto cíli je ale pro každého jiná. Systém nastavujeme vždy tak, aby reflektoval specifika daného sportu, požadavky, strategii a způsob fungování svazu.

Prvním svazem, který s námi začal systematicky spolupracovat, byl ten biatlonový. Postupem času jsme do Yarmilla převedli a integrovali plány, tréninkové deníky, data ze sporttesterů, střelecké, silové a kondiční testy, medicínská data, výsledky závodů od mezinárodní biatlonové unie (IBU) i metodická doporučení svazu. S přibývajícími daty vznikaly analýzy trendů pro sledování výkonnosti, analýzy věkových kategorií, závodní analýzy, reporty pro reprezentační družstva i jednotlivá SCM.

„Hezkým“ Yarmillem se pyšní také Český svaz plaveckých sportů. Ten se od začátku snaží přinášet benefity práce s daty všem úrovním trenérů a plavců od reprezentace, přes sportovní gymnázia a SCMka až po SpSka a malé oddíly. Za zmínku stojí automatická integrace výsledků závodů ze svazového informačního systému, srovnání všech plavců napříč republikou díky žebříčkům uplavaných kilometrů, závodní video analýzy, nebo třeba automatická tvorba podkladů pro výroční hodnocení RTC (oponentury).

Data sbírá a vyhodnocuje i tenisový klub TK Sparta Praha. Až na výsledky kondičního testování navíc zcela automatizovaně. Díky integraci rezervačního systému, výsledkové aplikace a webu Českého tenisového svazu mají šéftrenér a sportovní ředitel kompletní přehled o výkonech hráčů, podklady pro hodnocení tréninkového procesu i debaty s rodiči bez nutnosti jakéhokoli ručního zadávání dat.

Yarmill také připravil, ve spolupráci s resortním centrem Victoria VSC, modul pro evidenci a vyhodnocování cílů sportovců.


4. Kam půjde dál vývoj aplikací jako je Yarmill a co plánujete vy?
Nejdůležitější pro nás je, aby Yarmill sloužil svazům, trenérům a sportovcům k dosažení jejich cílů. Další rozvoj a fokus směřujeme primárně následujícími směry:

Automatizace sběru dat - Integrace nových zařízení a senzorů monitorujících trénink, výkon, stav organizmu, spánek apod. Odstraňování nutnosti manuálních datových vstupů.

Pokročilá analytika a AI - Využití nejnovějších technologií v oblasti strojového učení a velkých jazykových modelů pro analýzy a získávání znalostí z dat.

Uživatelská zkušenost - Vývoj intuitivního, čistého a hezkého uživatelského rozhraní, které umožní snadné ovládání a interpretaci dat i pro netechnické uživatele.


5. V jakém stádiu jsou jednání s ČVS?

Máme za sebou úvodní schůzky s vedením i trenéry, známe vizi svazu, připravujeme pilotní projekt s Labskou akademií veslování.

Především máme ale velkou radost z toho, jak progresivně ČVS o práci s daty přemýšlí, jak jsou data součástí strategie rozvoje svazu a na jaké úrovni debaty probíhaly. To je v českém kontextu výjimečné a pro nás znamením, že můžou vzniknout super věci.

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Nový tréninkový deník a datový sklad pro ČVS

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352