Předsednictvo zřídilo Komisi pro rozvoj veslování

2.2.2023

Předsednictvo ČVS rozhodlo, na svém lednovém zasedání, o zřízení Komise pro rozvoj veslování, která má za cíl připravit aktualizaci strategického plánu ČVS a pracovat na dalších rozvojových projektech, včetně profesionalizace řízení ČVS.

„S místopředsedy pro oblasti Labe, Morava a Vltava jsme připravili kroky, které považujeme za důležité pro další rozvoj veslování a rozhodli o zřízení nové Komise pro rozvoj veslování. Té jsme dali za úkol tyto kroky realizovat,” říká Petr Hlídek, zastupující místopředseda svazu.

Předsedou komise byl jmenován Michal Kurfirst, dalšími členy Miloslav Hartman, Vojtěch Černák, Martin Polášek a Václav Maleček.

Komise plánuje pracovat v širších pracovních skupinách, proto každý, kdo má zájem a podněty, může se přidat a stát se součástí těchto skupin.

Do plánu práce komise například patří:

  • Zjištění potřeb veslařských klubů, včetně jejich rozvojových plánů
  • Opatření pro snížení odchodů veslařů od veslování ve věku 17 až 25 let
  • Návrh postupu profesionalizace ČVS (exekutivní management & předsednictvo); popis odpovědností a kompetencí
  • Příprava nové formy transparentní prezentace informací o hospodaření ČVS, SCR, NOC VS a nově České veslování s.r.o.
  • Nový způsob komunikace mezi ČVS, resp. oblastmi Labe, Morava a Vltava a veslařskými oddíly
  • Návrh systému podpory talentované mládeže v regionech s využitím externích zdrojů financování
  • Návrh systému metodické podpory klubů
  • „KLUB ALUMNI” sdružující bývalé veslaře
  • ...případné další

„Pracovat jsme začali hned, jako první jsme otevřeli problém udržení veslařů u veslování ve věku do 25 let a profesionalizaci řízení ČVS”, říká Michal Kurfirst.

„Začali jsme také pracovat na zmapování potřeb klubů a to jak provozních, tak investičních, abychom se dostali k částce, kterou je pro veslování potřeba sehnat.” dodává Kurfirst.

„Je třeba se starat o všechny naše členy a získávat nové. Neumíme se prodat, jelikož se ani nenabízíme. Pracuje se s argumenty, jak to nejde. Nehledají se cesty k řešení. Nechtějí se hledat. Někteří závodníci mohou mít potenciál až ve vyšším věku, někteří nedosáhnou sportovního úspěchu, ale mohou při své profesní kariéře uspět a podpořit nás později. Je třeba veslování veřejnosti přiblížit.” uvedl Miloslav Hartman.

„Zvětšování veslařské základny a starost o všechny činovníky přenese v budoucnu své ovoce. Nejen na mistrech světa je postaven český veslařský svaz, pohneme lodí bez vesel silou myšlenky,” uzavírá Vojtěch Černák.

 

Komise bude pracovat dlouhodobě a systematicky - s postupnými výsledky vás budeme seznamovat.

Na tomto odkazu najdete materiál s prioritními kroky komise, na kterých začala pracovat.

-red-

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Předsednictvo zřídilo Komisi pro rozvoj veslování

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne           

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352