Představení Realizačního týmu ČVS

11.5.2024

Úroveň sportovní konkurence v dnešní době předznamenává potřebu podat výjimečný výkon, často na hranici fyziologických možností organismu - pokud chce sportovec startovat a uspět na OH nebo dosáhnout na medaili z MS.

Příprava na výjimečný sportovní výkon a související překonávání různých výzev a obtíží sportovců vyžaduje komplexní profesionální proces, který vytvoří podmínky vedoucí k budování maximální sportovní výkonnosti a to nejen z pohledu fyziologických možností jedince.

Takový komplexní přístup chce Český veslařský svaz zavádět. Umožní nejen dosahovat vrcholné sportovní výkony, ale také podpoří celkový rozvoj veslařů a připraví je na výzvy spojené s vrcholovým sportem i životem mimo něj - což veslařům umožní věnovat se déle na vrcholové úrovni svému sportu, aniž by se museli obávat, že jim ujíždí vlak v civilním životě.

Vznikne proto Realizační tým ČVS, který bude věnovat, vedle promyšleného a dlouhodobě profesionálně vedeného veslařského tréninku, i dalším oblastem:

1. Nutrice
2. Mentální příprava
3. Ambice a cíle podporující výkon
4. Duální kariéra a učení úspěchu
5. Zdraví a prevence
6. Komplexní regenerace 
7. Vzdělávání veslařů (v teorii sportovní přípravy)

Každá z těchto oblastí bude mít na straně ČVS svého specialistu(y), který bude danou oblast zaštiťovat. Ti budou své oblasti rozvíjet jak metodicky, tak individuálně – ve spolupráci s trenérem a se sportovcem. A budou spolupracovat s institucemi jako je CASRI, Centrum sportovní medicíny nebo Trenérská akademie ČOV atp.

Realizační tým povede Přemysl Panuška. S prvními čtyřmi oblastmi budou pomáhat Kristýna Fleissnerová, Anna Ingrová (Žabová), Josef Severa a Aleš Křížek. Součástí realizačního týmu jsou za trenérskou oblast i Petr Mansfeld, Vít Kučera a Jiří Kopáč. Další odborníci se do realizačního týmu připojí později.
Pokud byste měli zkušenost s některou z uvedených oblastí a o práci pro Realizační tým ČVS měli zájem, napište na mail panuska@veslo.cz.

„Věříme, že spolupráce odborníků z různých oblastí napomůže k individuálnímu přístupu k potřebám veslařů a maximalizaci jejich sportovního potenciálu“, říká Michal Kurfirst, předseda ČVS.

Realizační tým bude pojmenovávat a řešit důležitá témata v dané oblasti a pomáhat při sběru potřebných dat a jejich vyhodnocování. Ve spolupráci s příslušným trenérem budou podporovat optimalizovanou sportovní přípravu a svým zaměřením na individuální potřeby sportovce nepřímo i víru v dlouhodobou smysluplnost vrcholové sportovní přípravy.  A to je - zejména u sportovců dnešní generace Z - klíčové pro dosahování vrcholových výkonů a dlouhodobého úspěchu ve sportu.


Na Realizační tým ČVS jsme se zeptali
Kristýny Fleissnerové, Anny Ingrové, Přemysla Panušky a Aleše Křížka.

1) Proč jsi kývl/a na spolupráci s ČVS a stal/a se součástí Realizačního týmu ČVS?

K.F.: U veslování jsem strávila skoro dvacet let a i díky němu jsem se rozhodla nutrici studovat. Jsem moc ráda, že se nynější předseda ČVS rozhodl vytvořit realizační tým a stravování sportovců je pro něj jedním z bodů, které veslování může posunout. V zemích, kterým se snažíme ve veslování konkurovat, je takový tým standardem. Věřím, že změny, které mají nastat, závodníky posunou kupředu.
A.I.: U veslování se pohybuji od malička a je součástí mého života. Nabídka stát se členem  realizačního týmu a uplatnit u veslařů svou profesi a zkušenosti byla tím pádem jasná volba.
P.P.: Práce v Realizačním týmu pro mne představuje zejména přímý kontakt se sportovcem a trenérem, konstruktivní diskusi v oblasti plánování a hodnocení tréninkového zatížení.
A.K.: Vrcholoví veslaři a veslařky si zaslouží daleko větší podporu, než kterou mají dnes k dispozici. Věřím, že nově vznikající Realizační tým ČSV tomu může pomoci.¨

2) Proč je podle Tebe realizační tým důležitý a co od jeho fungování očekáváš?

K.F.: Realizační tým by měl odlehčit trenérům, kteří nemají a ani nemůžou mít přesah do všech profesí, které realizační tým obsáhne. Trenéři tak budou moci věnovat více energie a času své práci - tréninku, sebevzdělávání a komunikaci se závodníkem. Byla bych ráda za přímou spolupráci se závodníkem a posléze i trenérem.
A.I.: Mám pocit, že komplexní pohled na sportovce (z hlediska zdraví, výživy, psychiky atd.) v našem sportu nebyl vždy samozřejmostí, ale být by měl, a to hlavně u vrcholových závodníků. Od realitačního týmu očekávám spolupráci všech členů pro maximalizaci výkonu závodníka.
P.P.: Posílení potřeby evidence tréninkového programu a každopádně racionální proces při stanovení sportovních i osobních cílů. 
A.K.: Kromě již zmíněné podpory pro sportovce by měl rovněž pomáhat trenérům. Role trenéra je nezastupitelná. Současně však není reálné očekávat, že trenér musí zvládnout vše úplně sám. Být špičkový trenér a současně psycholog či odborník na výživu není podmínkou. Je však dobré včas identifikovat faktory které sportovce brzdí v dosahování lepších výsledků a následně vědět, na koho se obrátit a s kým věc konzultovat. Na realizační tým se může samozřejmě obrátit jak trenér, tak přímo sportovec.

3) Co byste rádi přinesli/změnili do oblasti, kterou máte na starosti?

K.F.: V ideálním případě bych ráda vedla individuální nutriční konzultace a průběžně monitorovala závodníky pomocí měření na Inbody (je v procesu schvalování). Vhodné je to nejen u reprezentace, ale převážně u mládeže a U23. Výstupy z Inbody (zastoupení svalů, tuků a další parametry) mohou být velkou motivací, když sportovec vidí jasné hodnoty a to, jak se v čase mění díky jeho snaze. Mimo to mohou pravidelná měření také upozornit na zdravotní problém, či náhlý úbytek/nárůst tělesné hmotnosti.
A.I.: Ráda bych pomohla veslařům s jejich stravovacími návyky, nutričním timingem a prevencí před riziky spojenými s energetickou nedostatečností.
P.P.: Efektivní strukturu a skladbu tréninkových programů, objektivní hodnocení úspěšnosti tréninkového procesu. Pojďme o tom společně "přemýšlet nahlas".
A.K.: Michal Kurfirst mne požádal o pomoc v oblasti duální kariéry sportovců. Myslím, že v této oblasti není třeba nic měnit, ale prostě začít. 
Nakolik je dnes obvyklé pomáhat vrcholovým sportovcům, například v resortech či SCM a VSCM, s přípravou na budoucí povolání nebo při výběru školy? Každý vrcholový sportovec dříve nebo později skončí svou sportovní kariéru. Tak to prostě je. Dalším faktem je, že málo která veslařka či veslař bude po skončení své sportovní kariéry finančně zajištěn, aby už nemusel pracovat… Jaký je dnes například postup, když skončíte v Dukle? Pomůže Vám někdo s hledáním nového zaměstnání? 

4) Na co se nejvíc těšíš / co by Ti udělalo největší radost?

K.F.: Na spolupráci se závodníky a jejich zpětnou vazbu. Trénink sám o sobě je důležitý, ale není vším. Doufám, že veslařská komunita (trenéři, závodníci a organizační tým) nové kroky vedení přijme a v budoucnu bude veslování sklízet úspěchy v podobě medailí na vrcholných akcích.
A.I.: Nejvíce se těším na spolupráci s veslaři a radost mi by udělalo, kdyby do budoucna šly vidět pozitivní výsledky celého fungování realizačního týmu.
P.P.: Objevení potenciálu každého závodníka, odstranění bariér rozvoje a nalezení odpovědnosti za svoje rozhodnutí. 
A.K.: Na setkání se sportovci a trenéry se těším vždy. Jsou skvělí v tom, co dělají. Jsou zvyklí tvrdě makat a jít si za svým. Pokud někteří pochopí, že na všechno nemusí být sami, budu mít i radost :-)

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Představení Realizačního týmu ČVS

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352