PROGRAM I - Sportovní reprezentace ČR

Dotace je určena výhradně na :

 a)         sportovní přípravu reprezentantů a členů realizačního týmu, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce, na trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy),

 b)        účast reprezentantů na vrcholových světových soutěžích (zejména Olympijské a Paralympijské hry, Deaflympiády, Mistrovství světa a Evropy seniorů a juniorů, Univerziády, YOG, EYOF a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže), prostřednictvím vybraných sportovních svazů (náklady na akce, trenérské, zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor při realizaci sportovní akce),

 c)         zabezpečení reprezentantů, trenérů a členů realizačního týmu (mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby, stipendia, cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy, odměny za sportovní výsledky) a u NNO pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu, včetně nutných nákladů na akce následujícího roku,

 d)        členství NNO ve Světové a evropské sportovní federaci. U zdravotně postižených rovněž na účast a pořádání kongresů a zasedání exekutiv, výborů a komisí,

 e)         podporu antidopingového programu a potřeb souvisejících se zajištěním dopingo-vých testů,

 f)         pořádání mezinárodních akcí v ČR, pouze v mimořádných situacích a na základě žádosti, která bude předložena a projednána MŠMT. Schválená procentuální výše nákladů bude realizována z celkového stanoveného objemu pro NNO,

 g)        mzdové náklady zaměstnanců – členů realizačního týmu, včetně náhrady mezd
a povinných odvodů zaměstnavatele, je možné čerpat do výše 35 % celkového objemu schválené státní dotace na program I. [1] [1]),

 h)        stipendia, zkvalitnění stravy, odměny za sportovní výsledky a poplatky za telekomunikační služby související s plněním programu, jejichž součet nesmí přesáhnout výši 10% z celkové roční dotace, z toho nejvýše polovina může být použita na odměny za sportovní výsledky  [2] [2]).

 [1] [1])   o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu.

[2] [2])  o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu.

 

Žádost o dotaci podává ČVS na MŠMT

Vyúčtování dotace provádí ČVS a předkládá jej MŠMT do 31.1.2013

 

 

 
Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Dotace a dary > 2012 > PROGRAM I - Sportovní reprezentace ČR

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne


         

  

 

 

 

Kontakty

  • +420 233 313 352