PROGRAM II – Sportovně talentovaná mládež

V podmínkách ČVS je tento program členěn na 3 podprogramy :

I. SCM

    Prostředky jsou určeny a směrovány do jednotlivých SCM na základě smluv s jednotlivými kluby, které se řídí schváleným rozpočtem SCM.

II. Talentovaná mládež

     Prostředky jsou do klubů rozděleny na základě výpočtu zohledňujícího bodování mládeže do 18 let v Poháru ČR a dojezdových vzdáleností klubů do Račic. Kluby zasílají kopie faktur, které jsou jim propláceny.

III. Sportovní střediska

      Prostředky jsou rozděleny mezi 4 vítězné kluby v Poháru ČR v kategoriích žcim, žkym, žcis a žkys a jejich určení je 100% na mzdové prostředky. 

 

Dotace z Programu II je určena výhradně na :

 a)         sportovní přípravu sportovců a členů realizačního týmu, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce, na trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy), v souladu se Zásadami sportovně talentované mládeže,

 b)        zabezpečení sportovců, trenérů a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy, dále služby) a u NNO pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu,

 c)         mzdové náklady trenérů a členů realizačního týmu, včetně náhrady mezd
a povinných odvodů zaměstnavatele, je možné čerpat do výše 85 % celkového objemu schválené státní dotace na program II stanovených věkových kategorií (bez původního členění na SCM a SpS) [1] [1]), s výjimkou zdravotně postižených sportovců,

 d)        úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí na domácích a mezinárodních soutěžích zdravotně postižených sportovců,

 e)         úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“ (dále jen ODM),

 f)         zkvalitnění stravy a poplatky za telekomunikační služby související s plněním programu, jejichž součet nesmí přesáhnout výši 2% z celkové státní dotace na program II,s výjimkou zdravotně postižených sportovců.

 [1] [1] o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu.

 

Žádost o dotaci podává ČVS na MŠMT

Vyúčtování dotace provádí ČVS a předkládá jej MŠMT do 31.1.2013

 
Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Dotace a dary > 2012 > PROGRAM II – Sportovně talentovaná mládež
Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Stránka nebyla nalezena.

Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byla změněna její adresa nebo je dočasně nedostupná.
Mapa stránek

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne

 

Kontakty

  • +420 233 313 352