PROGRAM II – Sportovně talentovaná mládež

V podmínkách ČVS je tento program členěn na 3 podprogramy :

I. SCM

    Prostředky jsou určeny a směrovány do jednotlivých SCM na základě smluv s jednotlivými kluby, které se řídí schváleným rozpočtem SCM.

II. Talentovaná mládež

     Prostředky jsou do klubů rozděleny na základě výpočtu zohledňujícího bodování mládeže do 18 let v Poháru ČR a dojezdových vzdáleností klubů do Račic. Kluby zasílají kopie faktur, které jsou jim propláceny.

III. Sportovní střediska

      Prostředky jsou rozděleny mezi 4 vítězné kluby v Poháru ČR v kategoriích žcim, žkym, žcis a žkys a jejich určení je 100% na mzdové prostředky. 

 

Dotace z Programu II je určena výhradně na :

 a)         sportovní přípravu sportovců a členů realizačního týmu, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce, na trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy), v souladu se Zásadami sportovně talentované mládeže,

 b)        zabezpečení sportovců, trenérů a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy, dále služby) a u NNO pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu,

 c)         mzdové náklady trenérů a členů realizačního týmu, včetně náhrady mezd
a povinných odvodů zaměstnavatele, je možné čerpat do výše 85 % celkového objemu schválené státní dotace na program II stanovených věkových kategorií (bez původního členění na SCM a SpS) [1] [1]), s výjimkou zdravotně postižených sportovců,

 d)        úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí na domácích a mezinárodních soutěžích zdravotně postižených sportovců,

 e)         úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“ (dále jen ODM),

 f)         zkvalitnění stravy a poplatky za telekomunikační služby související s plněním programu, jejichž součet nesmí přesáhnout výši 2% z celkové státní dotace na program II,s výjimkou zdravotně postižených sportovců.

 [1] [1] o výjimku NNO  žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu.

 

Žádost o dotaci podává ČVS na MŠMT

Vyúčtování dotace provádí ČVS a předkládá jej MŠMT do 31.1.2013

 
Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Dotace a dary > 2012 > PROGRAM II – Sportovně talentovaná mládež

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne


         

  

 

 

 

Kontakty

  • +420 233 313 352