Vzniká etický kodex ČVS

14.4.2023

Soubor:
etický_kodex_čvs_desatero_rozhodci.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
61kB
Soubor:
etický_kodex_čvs_desatero_sportovci.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
63kB
Soubor:
etický_kodex_čvs_desatero_treneri.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
65kB

Předsednictvo ČVS nechalo zpracovat Etický kodex a zařadilo se tak po bok mnohých sportovních svazů, které již své etické kodexy mají.

Etický kodex ČVS by měl popsat důležité etické otázky našeho sportu či situace, se kterými se veslaři mohou setkat, a poskytovat návody na jejich standardní řešení. Bude obsahovat i stručná desatera pro sportovce, trenéry a rozhodčí.

„Etické kodexy nejsou ve sportu ničím neobvyklým, má ho FISA, mají ho resorty, Český olympijský výbor, Národní sportovní agentura a mají ho například i atleti, hokejisté nebo gymnasté. A od letoška by ho měli mít i veslaři“, říká zastupující místopředseda ČVS, Petr Hlídek.

Po vzoru dalších sportovních svazů, zadalo předsednictvo Komisi pro rozvoj veslování vypracování návrhu tohoto kodexu. Otevírá tak debatu, krom jiného, o etice ve veslování – jak vlastně chceme, abychom se uvnitř naší komunity k sobě navzájem chovali a jak chceme vystupovat navenek.

Ve druhém kroku byl návrh předložen k připomínkám veslařským klubům, kterým Etický kodex ČVS rozeslali místopředsedové pro oblasti prostřednictvím Basecampu.

K nahlédnutí a k připomínkám teď dáváme (v příloze) desatera pro sportovce, trenéry a rozhodčí, které jsou jeho součástí.

Cílem je, aby byl etický kodex hotový do červnové valné hromady, kde by měl být schvalován.

„Veslování je malý sport, u vody se skoro všichni známe. Proto si myslím, že bychom k sobě měli být navzájem slušní a měli bychom jít příkladem ostatním,“ dodává Zdeněk Žaba, místopředseda ČVS pro oblast Labe.

"Již kdysi dávno v minulosti bylo sestaveno "Desatero přikázání" a zvláště jeho druhá půlka se nám promítá i do našich zákonů, do Ústavy a do morálky nás všech vůbec. Bohužel se zdá, že nám to nestačí, možná je to pro někoho málo srozumitelné. Třeba tyto zásady překlopené do našich desater a kodexů ČVS budou pro nás sportovce přijatelnější. Dobře, nechť se tedy řídíme aspoň Desaterem sportovce, trenéra, funkcionáře, řiďme se etickým kodexem ČVS. Ale prostě, ať už podle toho, nebo onoho, chtěla bych věřit, že nám tyto etické kodexy ve sportu pomohou udržet morálku v celé naší společnosti. Sportovci šli přece vždy příkladem, co se týče "fair play", říká Alena Herinková, předsedkyně společenské komise ČVS.

„Etický kodex byl dán k dispozici klubům a odborným komisím ČVS a čekáme na připomínky. Ty se pak budeme snažit zapracovat“, říká Michal Kurfirst, předseda komise pro rozvoj veslování a dodává: „Na základě prvních došlých připomínek jsme již aktualizovali desatero pro sportovce a rozhodčí“.

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Vzniká etický kodex ČVS

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352