World Rowing podepsalo BRIGHTON IWG'S PLUS Helsinské prohlášení

7.6.2024

Mezinárodní pracovní skupina (IWG) pro ženy a sport s potěšením oznamuje, že světové veslování podepsalo Brighton plus Helsinskou deklaraci a stalo se tak poslední mezinárodní federací, která vyjádřila svůj závazek k rovnosti žen a mužů.

Brighton plus Helsinská deklarace byla vytvořena v roce 1994 a skládá se z 10 zásad, které tvoří mezinárodní smlouvu na podporu organizací při rozvoji kultury, která umožňuje a oceňuje ženy ve sportu.

Deklaraci podepsali Jean-Christophe Rolland, prezident World Rowing, a Annamarie Phelps, předsedkyně IWG a prezidentka European Rowing, během Světového poháru ve veslování 2024 II ve švýcarském Lucernu, a doplnili tak rozsáhlou strategii, kterou realizuje křížová komise federace pro genderovou rovnost, diverzitu a inkluzi (GEDI).

Světové veslování podle svého strategického plánu pevně věří, že rovnost žen a mužů, rozmanitost a inkluze ve veslování jsou základem pro budování udržitelné budoucnosti tohoto sportu. Světové veslování se zavázalo k rovnosti žen a mužů, rozmanitosti a inkluzi a netoleruje žádnou formu diskriminace. World Rowing se snaží zajistit spravedlnost a rovnost příležitostí, přijímá rozdíly a usiluje o to, aby veslování bylo sportem přístupným všem, ať už jako veslařům, trenérům, funkcionářům, dobrovolníkům nebo zaměstnancům, a to bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, genderovou identitu, sexuální orientaci, zdravotní postižení, etnický původ, jazyk, náboženství nebo víru, národnost, věk, manželský nebo partnerský stav, mateřství nebo rodičovství, socioekonomický status, úroveň dovedností, politické nebo jiné názory.

Plán GEDI, který byl vytvořen v roce 2021, zahrnuje řízení, rozvoj, události a komunikaci a je podložen jasným akčním plánem pro monitorování a hodnocení pokroku, přičemž členské federace jsou vybízeny k zavedení podobných struktur.

Annamarie Phelpsová CBE OLY, předsedkyně IWG, uvedla: „Veškeré úsilí, které je v rámci tohoto plánu věnováno, je zaměřeno na podporu veslování. Je fantastické, že se World Rowing stalo posledním signatářem Brightonské a Helsinské deklarace. Jelikož jsem se veslování věnovala po celou svou sportovní kariéru, od sportovkyně až po současnou funkci prezidentky Evropského veslování, viděla jsem na vlastní oči odhodlání federace a pozitivní dopad strategie GEDI na zkušenosti žen a dívek s veslováním v celém sportu. Bylo mi potěšením podepsat dnes jménem IWG deklaraci a těšíme se na spolupráci s World Rowing, která nám pomůže sdílet jejich strategii a akční plány a zesílit jejich úspěchy, abychom pomohli dalším organizacím, které chtějí něco změnit.“

Jean-Christophe Rolland, prezident World Rowing, řekl: „Tento podpis je uznáním toho, co World Rowing v průběhu let udělalo v oblasti rovnosti žen a mužů, diverzity a inkluze. Jsme velmi hrdí na to, čeho bylo dosaženo, počínaje genderovou rovnováhou, které bylo dosaženo v našem výkonném výboru a Radě, ale také na úrovni sportovců, s genderově rovným programem na olympijských a paralympijských hrách v Paříži 2024. Stále je co zlepšovat a podpis této deklarace je rozhodně dalším krokem správným směrem.“

Více informací získáte:

Brian Orsini / 

Abby Burton / 

 

 

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > World Rowing podepsalo BRIGHTON IWG'S PLUS Helsinské prohlášení

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352