Zpráva z červencového jednání předsednictva ČVS

2.8.2016

Předsednictvo Českého veslařského svazu na svém jednání 19. července schválilo:

 • upřesněný rozpočet ČVS na rok 2016,
 • termín konání volební valné hromady ČVS  12. listopadu 2016 v Praze,
 • finanční podporu pro čtyři účastnická místa na akademické MS 2017 v celkové výši 25.000,- Kč,
 • účast ženské a mužské osmiveslice ve finále Bundesligy 17. září v Berlíně (odpovědná osoba Josef Lukš),
 • kostru nominace na akademické MS 2017 – bude schváleno per rollam,
 • nakoupení vzorků záchranných vest – do každé oblasti jednu sadu z loterijních financí ČOV, 
 • konečnou nominaci výpravy na LOH v Riu,
 • nominaci na MSJ 2016 v Rotterdamu,
 • nominaci U23 na MS U23 2016 v Rotterdamu,
 • nominaci neolympijských disciplín na MS neolympijských disciplín 2016 v Rotterdamu,
 • uspořádání semináře předsedů Evropských veslařských federací v říjnu 2016 v Praze,
 • pověření trenéra Petra Blechy přípravou posádky BW8+ na MS U23 2016,
 • nominaci Dušana Macháčka na kongres FISA v Rotterdamu,
 • rozdělení financí z Programu IV. – Údržba a provoz tělovýchovných zařízení – bude zveřejněno na webu ČVS,
 • poskytnutí příspěvku na pořádání Hradišťského šestikiláku ve výši 20.000,- Kč,
 • rozdělení financí do projektu „Přijď veslovat“ – bude zveřejněno na webu ČVS,
 • rozdělení financí z dotace Jihočeského kraje – bude zveřejněno na webu ČVS,
 • rozdělení financí z Programu VII. – Zdravotně postižení sportovci – bude zveřejněno na webu ČVS,
 • přidělení dotace ve výši 40.000,- Kč pro USK Pardubice v rámci projektu Podpora akademického veslování,
 • rozdělení 10. tranše loterijních financí ČOV – kluby a oddíly budou informovány a bude zveřejněno na webu ČVS,
 • stipendium 4.500 Kč kormidelnici ženské osmy U23 Monice Perglerové jako kompenzaci za ušlou mzdu během přípravy na MS U23,
 • materiálovou podporu Olympijského parku Rio-Lipno 2016, organizuje Václav Chalupa, financováno ČOV,
 • mandát Dušanu Macháčkovi k jednání o smluvních podmínkách spolupráce se Simonem Coxem jako adeptem na ústředního trenéra od podzimu 2016 – v případě úspěchu jednání bude vypracován návrh smluvních vztahů a ten ještě schvalován per rollam předsednictvem,
 • uhrazení vratné kauce 400.000,- Kč architektonickému studiu m4 architekti, s. r. o. na provedené, ale ještě neuhrazené projekční práce v rámci investiční dotace na stavbu zázemí v Račicích,
 • pravomoc kontrolní komisi plnit funkci likvidační komise při vyřazování majetku ČVS z evidence,
 • možnost přítomnosti členů kontrolní komise ČVS při jednání vedení Sportcentra Račice a.s. a NOC VS, z. s.

Předsednictvo ČVS projednalo mj. také tyto body:

 • zprávu Víta Kučery týkající se porušení podmínek SCM, kdy se čtyři členové SK Hamr (Vrána, Spitzkopf, Caban, Trankovský) nezúčastnili VT reprezentačního družstva,
 • informaci Josefa Lukše o přípravě nominace na akademické MS v Poznani,
 • informaci Zdeňka Mejstříka o připomínkách člena disciplinární komise ČVS Michala Frabši k legislativě a administrativě při nominacích reprezentačních výprav,
 • informaci Josefa Johánka o jednání s MHMP ohledně záměru umístění kamer městské policie u Vltavy,
 • zhodnocení Víta Kučery MEJ 2016, předsednictvo ocenilo vítězství párové čtyřky a dalších finálových umístění na MEJ 2016,
 • informaci Zdeňky Norkové o MČR masters v Třeboni, které bylo vysoce hodnoceno ze strany zahraničních účastníků,
 • informaci Dušana Macháčka  o účasti na regatě v Henley 2016 a o podnětu disciplinární komisi ve věci chování Štěpána Adama Havlíčka na MČR 2016,
 • informaci Michala Kurfirsta o situaci v Sportcentru Račice, a.s. – Pavel Šebesta odstoupil z funkce předsedy představenstva SCR, novým předsedou představenstva bude Michal Kurfirst.

Další jednání předsednictva proběhne v úterý 13. září 2016 v loděnici VK Blesk.

Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Informace z jednání předsednictva ČVS > 2016 > Zpráva z červencového jednání předsednictva ČVS

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

 • +420 233 313 352