Zpráva z červnového jednání předsednictva ČVS

22.6.2016

Předsednictvo Českého veslařského svazu na svém jednání 15. června 2016 schválilo:

 • upřesněný rozpočet ČVS na rok 2016,
 • termín konání volební valné hromady ČVS  12. listopadu 2016 v Praze,
 • termín konání „Veslaře roku“ 26. listopadu 2016 v Praze,
 • termín setkání se zástupci oblastí 1. až 13. října 2016,
 • ustanovení marketingové komise – navrhuje předsedou  Jaroslava Starostu ml., který navrhne členy komise, na příštím jednání bude ustanoven předseda a případně schváleni členové,
 • uzavření smlouvy s Michalem Slabejem o off-line verzi výsledkového servisu,
 • uzavření smlouvy na zajišťování výsledkového servisu na regatách MČR a podzimního závodu na dlouhé dráze,
 • mandát k jednání Dušana Macháčka s kandidátem na ústředního trenéra ČVS ze zahraničí,
 • rozdělení 9. tranše loterijních financí,
 • projekt „Česko vesluje“ financovaný z Programu X – spoluúčast ČVS 30 procent,
 • rámcové částky pro projekty „Přijď veslovat“ (3.100.000,- Kč) „Podpora mládežnického veslování“  (750.000,- Kč), „Kompenzace dopravních nákladů“ (300.000,- Kč),
 • distribuci dotace Jihočeského kraje pro kluby VK Vajgar Jindřichův Hradec, 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech a veslařský oddíl TJ VS Tábor v celkové výši 50.000,- Kč (pokud bude dotace schválena),
 • návrh na rozdělení prostředků z Programu IV (pokud budou příjemci z řad TJ a klubů potvrzeni MŠMT),
 • nominaci na MR Henley – per rollam,
 • nominaci na SP Poznaň – per rollam,
 • nominaci na MR Bled – per rollam,
 • poskytnutí dotace TJ LS Brno na pořádání Brněnské mezinárodní regaty mládeže ve výši 100.000,- Kč,
 • nákup 4 kusů spinningových ergometrů a 8 kusů karimatek pro potřeby reprezentace na olympijské hry – celkový limit 100.000,- Kč – per rollam,
 • poskytnutí dotace 20.000,- Kč ČVK Brno na pořádání regaty Akademické osmy v Brně (podpora akademického veslování),
 • poskytnutí dotace na úpravu osmiveslic na párové lodě pro žactvo ve výši 50.000,- Kč / klub pro kluby a TJ, které zaslaly žádost: TJ Bohemians Praha, KVM 1881, TJ Chemička Ústí nad Labem
 • výluku na start juniorských posádek s vlaječkami na veslech na MČR juniorů,
 • nominaci doprovodu na OH 2016: vedoucí výpravy Josef Johánek, trenéři: Milan Doleček, Tomáš Kacovský, Josef Lukš, Rudolf Kopřiva, lékař: Petr Fojtík, fysio: Jan Špalek, František Piškule. Pokud nebude z důvodu limitů MOV účast dvou fysioterapeutů možná, pak jen Jan Špalek.
 • poskytnutí stipendia pro Kateřinu Kopeckou ve výši 7.000,- Kč / měsíčně v  období 06- 08/2016,
 • nominační kritéria pro MEJ 2016 předložený ústředním trenérem mládeže Vítem Kučerou,
 • výjimku pro start juniorských posádek  na MČR tak, aby mohly vybrané juniorské posádky startovat za seniory,
 • odměnu pro trenéry kvalifikovaných reprezentantů,
 • pověření Josefa Johánka zastupováním svazu na valné hromadě Sportcentra Račice, a.s., a NOC VS, o. s., dne 21. června 2016,
 • pověření Josefa Johánka, aby hlasoval pro darování cílové věže z majetku Sportcentra Račice, a.s., do majetku NOC VS, o. s.,
 • pověření Josefa Johánka, aby navrhl  změnu názvu společnosti Spotrcentrum Račice, a.s., na Labe aréna Račice, a.s.,
 • vyvázání bankovní garance společnosti Lesostavby Třeboň a. s. za podmínky, že tato společnost do konce záruční doby složí blokovanou částku ve výši garance na účet ČVS. Tato operace musí být odsouhlasena AK KŠD.

 Předsednictvo ČVS projednalo mj. také tyto body:

 • podnět Arnošta Poisla, který ho podal v souvislosti přijetím posádek Canberra Rowing Club na start MČR na dlouhé dráze 2015, a znovu zkonstatovalo, že start byl podle v té době platných ustanovení ŘZV možný,
 • informaci Michala Kurfirsta o přidělení dotace z Evropských fondů ve výši 500.000 EUR pro Labe aréna, z.s.,
 • informaci Petra Škvora o činnosti U23 a Víta Kučery o činnosti juniorského týmu a účasti na Brněnské mezinárodní regaty mládeže a regatě CEFTA,
 • informaci Josefa Johánka o zařazení veslování na trenažérech do programu Světových her 2017, které se budou konat od 20. do 30. 7. 2017 ve Vratislavi. Závodit se bude v na 500 a 2 000m v kategoriích W, LW, M, LM, přičemž federace může postavit maximálně čtyři závodníky,
 • informaci Václava Chalupy o přípravě Olympijského parku na Lipně,
 • informaci Zdenky Norkové o tom, že v květnu 2017 se konají na Novém Zélandu World Masters Games,
 • informaci Josefa Johánka o připomínkách o. s. Chráníme životní prostředí v Račicích,
 • informaci Dušana Macháčka o změně stavební realizace a navýšení kapacity objektu v Račicích – z důvodu vysoké poptávky při závodech dojde při dostavbě objektu „Zázemí pro závodníky – etapa II. – Regatta“ ke změně z dvojlůžkových pokojů s klimatizací, resp. čtyřlůžkových s umyvadlem, až na šestilůžkové pokoje bez příslušenství.

Další jednání předsednictva proběhne v úterý 19. července 2016 v loděnici VK Blesk.

 

Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Informace z jednání předsednictva ČVS > 2016 > Zpráva z červnového jednání předsednictva ČVS

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

 • +420 233 313 352