Zpráva z červnového jednání předsednictva ČVS

15.6.2020

Předsednictvo ČVS schválilo:

 • Termín a pořadatele MČR v jízdě na veslařském trenažéru 2021. Pořadatelem bude VK Hodonín a termín je 6. února 2021.
 • Návrh změn stanov navrhovaných pro VH :
  1. Změna klauzule o letních OH v bodě 1 článku VIII Stanov
  2. Změna ustanovení bodu 5 článku III Stanov
 • Novelizace ŘZV :
  1. Změna registračního řádu
  2. Změna podmínek hostování
  3. Rozdělení dvojskifů žactva dle věku
 • Přijetí čestných členů ČVS: 
  1. Václav Pafkovič – in memoriam - ANO
  2. Zdeněk Pecka – P-ČVS nedoporučuje - nesplňuje věkový limit 70 let dle směrnice o oceňování čestných členů ČVS
 • Přijetí dalších členů za řádné členy ČVS. Předsednictvo ČVS bere na vědomí, že oba uvedené kluby splňují podmínky pro přijetí za řádného člena dle Směrnice ČVS. P-ČVS ponechá volbu na klubech.
  1. SK HAMR – veslování, z.s.
  2. Moravský veslařský klub Haná, z.s.
 • P-ČVS projednalo informaci předsedy ČVK Brno JUDr. Pecla o zaregistrování ochranné známky „Univerzitní osmy“ společností Raul s. r. o. P-ČVS vejde v jednání se společností Raul s. r. o. a prodiskutuje další postup s JUDr. Peclem. Cílem je vlastnictví ochranné známky ČVS.
 • Návrh rozpočtu ČVS na rok 2020 předložený J. Johánkem.
 • Objednání vleku TECHAU 1600 dle nabídky TECHAU.
 • Smluvní objemy v rámci projektu "Organizace Sportu 2020".
 • Novelizaci Směrnice o trenérských licencích předloženou V. Kučerou.
 • Inventuru majetku k 31. 12. 2019.
 • Vyřazení položek majetku dle návrhu správce majetku. O vyřazení bude vyhotoven protokol a položky budou přednostně nabídnuty k odkoupení klubům formou dražby.

Předsednictvo ČVS bere na vědomí:

 • Informaci D. Macháčka o nové formě MS v halovém veslování 2021 – virtuální MS. Bude mít vliv na pořádání MČR 2021 – nelze v jednom termínu.
 • Informaci D. Macháčka o European Coastal Rowing Challenge 2020 – junioři budou mít Beach Sprints a dospělí Coastal na dlouhé trati.
 • Informaci J. Johánka o prvním plnění pojišťovny Allianz za zničený vlek při havárii v Německu – havárie vleku v lednu 2020. Havarovaný vlek byl totální škoda a vlek byl v Německu sešrotován. Pojišťovna schválila pojistné plnění ve výši ceny nového vleku TECHAU – 12.926,00 EUR + DPH.
 • Informaci D. Macháčka o žádosti o vyjádření ČVK Brno.
 • Informaci V. Kučery o učebnici pro trenéry třídy C vypracované P. Panuškou. Bude zadáno do tisku 500 ks.
 • Informaci D. Macháčka o zprávě J. Kopáče o výběru dalších 8 členů do projektu TALENT ID.  
 • Informaci V. Kučery o finalizaci pravidel SCM 2021.
 • Informaci J. Makovičky o desetidenním VT v Račicích, který proběhne od 15. 6. 2020. Na začátku července budou kontrolní závody.
 • Informaci P. Šveňhy o problémech ubytování během Mistrovství Vltavy.
 • Informaci S. Kouřilové o jednání Kontrolní komise.  

 Další jednání předsednictva ČVS proběhne 11. 8. 2020 od 13:30 v loděnici ČVK Praha.

Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Informace z jednání předsednictva ČVS > 2020 > Zpráva z červnového jednání předsednictva ČVS

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

 • +420 233 313 352